Đăng ký bản quyền mới nhất 2023

Đăng ký bản quyền đòi hỏi người nộp đơn phải chuẩn bị hồ sơ và tài liệu theo đúng quy định của Cục bản quyền, dựa trên các điều khoản của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Để tiết kiệm thời gian và công sức cho tác giả, Bảo Hộ Thương Hiệu sẽ triển khai Dịch vụ đăng ký bản quyền để bảo hộ quyền đối với tác phẩm của quý khách hàng.

Đăng ký quyền tác giả/bản quyền

Bản quyền (hay quyền tác giả) là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng để mô tả quyền mà tác giả có đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật của mình. Các tác phẩm thuộc phạm vi bản quyền/quyền tác giả bao gồm từ sách, nhạc, tranh, điêu khắc và phim, đến các chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu, quảng cáo, bản đồ và bản vẽ kỹ thuật,..

Đăng ký quyền tác giả/bản quyền là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn đăng ký bản quyền cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận vào hệ thống các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, từ đó đạt được sự bảo hộ trên toàn quốc, hoặc nhiều quốc gia trên thế giới tùy thuộc vào các hiệp định về bảo hộ bản quyền mà Việt Nam là một bên ký kết.

Đăng Ký Bản Quyền Mới Nhất 2022

Đăng Ký Bản Quyền Mới Nhất 2022

Khác với các tài sản trí tuệ khác như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng,… thì bản quyền không nhất thiết cần phải nộp đơn đăng ký mới được bảo hộ.

Bởi lẽ quyền tác giả được tự động bảo hộ kể từ khi được sáng tạo nên. Tuy nhiên, khi có tranh chấp xảy ra, chủ sở hữu quyền tác giả sẽ phải tốn nhiều công sức để chứng minh quyền tác giả của mình và điều này theo thực tiễn áp dụng là rất khó, bởi lẽ các bằng chứng có thể đã bị lạc mất/hủy hoại sau nhiều năm không để ý.

Chính vì vậy mà việc đăng ký bản quyền vẫn được khuyên thực hiện bởi lẽ khi đã sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, tổ chức, cá nhân sẽ không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Khi tiến hành nộp đơn đăng ký bản quyền, người đăng ký có thể tự mình đăng ký hoặc ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt mình nộp đơn đăng ký bản quyền tới cơ quan đăng ký.

Riêng đối với các cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn đăng ký bản quyền tại Việt Nam thì việc ủy quyền là bắt buộc.

Đối tượng được bảo hộ quyền tác giả

Các đối tượng được bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả bao gồm:

 • Sáng tác văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác
 • Nội dung bài giảng hoặc các bài nói khác
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
 • Tác phẩm nhiếp ảnh
 • Tác phẩm kiến trúc
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học
 • Tác phẩm báo chí
 • Tác phẩm âm nhạc
 • Tác phẩm sân khấu
 • Tác phẩm điện ảnh  
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.

Bảo Hộ Thương Hiệu cung cấp Dịch vụ đăng ký bản quyền cho các đối tượng sau đây:

 • Đăng ký bản quyền phần mềm
 • Đăng ký bản quyền tác phẩm viết
 • Đăng ký bản quyền tác phẩm nghệ thuật.

Hồ sơ đăng ký bản quyền mới nhất 2022

Bộ hồ sơ và tài liệu cần thiết để đăng ký bản quyền cho các đối tượng trên như sau:

Đăng ký bản quyền phần mềm

Bản quyền phần mềm sẽ được đăng ký tại Cục Bản quyền và khi đăng ký thành công, tác giả, chủ sở hữu bản quyền sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền.

+ Thời gian đăng ký bản quyền phần mềm: 5-10 ngày.

+ Tài liệu cần thiết để đăng ký bản quyền phần mềm gồm:

–  Đĩa phần mềm

– Giấy ủy quyền (theo mẫu của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU)

– Tuyên bố sở hữu bản quyền phần mềm (theo mẫu của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU)

–  Bản mô tả phần mềm (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU)

–  Giấy cam đoan (theo mẫu của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU)

–  Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền phần mềm)

–  Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền phần mềm là pháp nhân)

Đăng ký bản quyền tác phẩm viết

Những đối tượng được đăng ký dưới dạng bản quyền tác phẩm viết bao gồm truyện ngắn, bài báo, bài viết, nghiên cứu khoa học.

+ Thời gian đăng ký bản quyền tác phẩm viết: 5-10 ngày

+ Tài liệu cần thiết để đăng ký bản quyền tác phẩm viết:

–  Bản mô tả tác phẩm viết (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU)

–  Giấy cam đoan (theo mẫu của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU)

–  Tuyên bố sở hữu bản quyền tác phẩm viết (theo mẫu của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU)

–  Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền tác phẩm viết)

–  Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền tác phẩm viết là pháp nhân)

–  Giấy ủy quyền (theo mẫu của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU)

Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng áp dụng cho các đối tượng sau: bức tranh, mẫu thiết kế, logo

+ Thời gian đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 5-10 ngày

+ Tài liệu cần thiết để đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng:

–  Giấy cam đoan (theo mẫu của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU)

–  Bản mô tả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU)

–  Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là pháp nhân)

–  Tuyên bố sở hữu bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (theo mẫu của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU)

–  Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng)

–  Giấy ủy quyền (theo mẫu của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU)

Thủ tục đăng ký bản quyền

Để đăng ký bản quyền tác giả, trước hết người nộp đơn đăng ký cần phải xác định rõ loại hình tác phẩm đăng ký thuộc một trong các đối tượng được đăng ký bảo hộ dưới dạng bản quyền như đã liệt kê bên trên.

Sau đó, người nộp đơn tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền theo mẫu của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU.

Để tiết kiệm thời gian và công sức cho quý khách hàng, việc xác định và chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền cũng như mọi thủ tục nộp, xử lý đơn đăng ký, nhận kết quả có thể được ủy quyền cho BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU thực hiện.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU sẽ nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả.

Sau khi nhận được hồ sơ, các chuyên viên tại Cục bản quyền tác giả sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu trong quá trình thẩm định, Cục bản quyền có yêu cầu phản hồi, sửa đổi, bổ sung đơn,…, BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết và thay mặt cho quý khách hàng làm việc với Cục bản quyền và sẽ thông báo tiến trình đăng ký cho quý khách hàng thường xuyên xuyên suốt quá trình đăng ký.

Sau khi xác nhận hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, Cục bản quyền tác giả sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho quý khách hàng để ghi nhận quyền sở hữu đối với tác phẩm đăng ký.

Thời gian đăng ký bản quyền

Thông thường, nếu không có vấn đề, quý khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong vòng 15-30 ngày làm việc từ Cục Bản quyền tác giả.

Trong trường hợp đơn đăng ký cần điều chỉnh, khung thời gian này có thể bị kéo dài tương đối.

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

ASLAW – BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU là đơn vị được cấp chứng nhận hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp uy tín tại Việt Nam và thế giới.

Theo đó, trong suốt quá trình đăng ký bản quyền cho quý khách hàng, BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU cam kết sẽ thực hiện các công việc, bổn phận và nghĩa vụ sau:

– Tư vấn về quá trình đăng ký bản quyền cặn kẽ, chi tiết cho quý khách hàng.

– Tư vấn, phân loại đối tượng đăng ký quyền tác giả phù hợp với yêu cầu của quý khách hàng;

– Chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ đăng ký quyền tác giả, bản quyền.

– Đại diện quý khách hàng nộp đơn đăng ký bản quyền.

– Xử lý, giải quyết các yêu cầu và các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với Cục Bản quyền tác giả.

– Thay mặt quý khách hàng tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả trên toàn phạm vi lãnh thổ Việt Nam và gửi tới cho quý khách hàng.

– Làm khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có).

– Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả (nếu có)

LIÊN HỆ ngay với Luật sư để được hướng dẫn đăng ký:

Bảo Hộ Thương Hiệu

 • Luật sư: Đỗ Bá Thích
 • (+84)0914 195 266
 • Email: info@aslaw.vn

5/5 – (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  ContentsĐăng ký quyền tác giả/bản quyềnĐối tượng được bảo hộ quyền tác giảHồ sơ đăng ký bản quyền mới nhất 2022Đăng ký bản quyền phần mềmĐăng ký bản quyền tác phẩm viếtĐăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụngThủ tục đăng ký bản quyềnThời […]

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  ContentsĐăng ký quyền tác giả/bản quyềnĐối tượng được bảo hộ quyền tác giảHồ sơ đăng ký bản quyền mới nhất 2022Đăng ký bản quyền phần mềmĐăng ký bản quyền tác phẩm viếtĐăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụngThủ tục đăng ký bản quyềnThời […]

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  ContentsĐăng ký quyền tác giả/bản quyềnĐối tượng được bảo hộ quyền tác giảHồ sơ đăng ký bản quyền mới nhất 2022Đăng ký bản quyền phần mềmĐăng ký bản quyền tác phẩm viếtĐăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụngThủ tục đăng ký bản quyềnThời […]

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  ContentsĐăng ký quyền tác giả/bản quyềnĐối tượng được bảo hộ quyền tác giảHồ sơ đăng ký bản quyền mới nhất 2022Đăng ký bản quyền phần mềmĐăng ký bản quyền tác phẩm viếtĐăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụngThủ tục đăng ký bản quyềnThời […]

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  ContentsĐăng ký quyền tác giả/bản quyềnĐối tượng được bảo hộ quyền tác giảHồ sơ đăng ký bản quyền mới nhất 2022Đăng ký bản quyền phần mềmĐăng ký bản quyền tác phẩm viếtĐăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụngThủ tục đăng ký bản quyềnThời […]

  Facebook của chúng tôi