Các thời hạn cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu

Posted by A&S on 24-8-2020

Đăng ký nhãn hiệu là bao gồm nhiều giai đoạn với các thời hạn xử lý khác nhau. Tất cả các loại đơn đăng ký nhãn hiệu đều được Cục Sở hữu trí tuệ xử lý theo trình tự sau đây:

(i) Tiếp nhận đơn;

(ii) Thẩm định hình thức đơn;

(iii) Công bố đơn hợp lệ;

(iv) Thẩm định nội dung đơn;

(v) Cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

(vi) Đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Để dễ tiếp cận, bài viết sẽ lưu ý các thời hạn trong từng giai đoạn cụ thể.

1. Giai đoạn thẩm định hình thức

Giai đoạn này có mục đích là để kiểm tra việc tuân thủ các quy định của hình thức đối với đơn. Tức là sẽ kiểm tra xem đã nộp các tài liệu bắt buộc phải có trong đơn chưa? Các tài liệu đó đã đáp ứng về hình thức và nội dung chưa? Thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, thời hạn này có thể sẽ bị kéo dài hơn nếu như đơn của bạn còn thiếu sót.

Trường hợp đơn có thiếu sót, thẩm định viên ra Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ. Thông báo này yêu cầu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ký thông báo. Trường hợp sửa chữa, bổ sung tài liệu trong quá trình thẩm định hình thức đơn. Thời hạn thẩm định hình thức được kéo dài thêm 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận tài liệu bổ sung.

Như vậy trong giai đoạn này, bạn cần lưu ý các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ. Trường hợp đơn hợp lệ, thẩm định viên ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ. Trường hợp đơn có thiếu sót, bạn cần sửa đổi, bổ sung thiếu sót trong thời hạn theo quy định. Nếu quá thời hạn cho phép thì đơn của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ.

Trong gia đoạn này, chắc hẳn bạn sẽ bối rối trước nhiều mốc thời gian để tính thời hạn.

Để dễ xác định, bạn có thể ghi nhớ như sau: 

Ngày nộp đơn:

Là ngày đơn được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận ghi trong dấu nhận đơn đóng trên tờ khai.

Ngày ký Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ:

Là mốc tính thời hạn (01 tháng kể từ ngày ký này) để người nộp đơn hoặc sửa chữa thiết sót được nêu trong Thông báo này.

Ngày tiếp nhận tài liệu bổ sung:

Là mốc tính thời hạn (01 tháng kể từ ngày chuyên viên tiếp nhận tài liệu bổ sung) thẩm định hình thức bị kéo dài thêm do có thiếu sót.

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ:

Là ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn.

Ngày công bố đơn hợp lệ:

Là ngày Cục Sở hữu trí tuệ công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp.

2. Giai đoạn thẩm định nội dung

Giai đoạn này có mục đích là xem xét dấu hiệu yêu cầu đăng ký làm nhãn hiệu có đáp ứng hay không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định. Thời hạn thẩm định nội dung đối với:

  • Đơn quốc gia là 09 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn).
  • Đối với đơn quốc tế là 12 tháng kể từ ngày công bố (mục 580 công báo của WIPO).

Chậm nhất là vào ngày kết thúc thời hạn thẩm định nội dung đơn, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn một trong các thông báo sau: Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ.

Tuỳ theo nội dung mà thời hạn trả lời được quy định:
+ Trả lời làm rõ, hình thức đơn: 01 tháng
+ Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung: 03 tháng.
+ Nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 03 tháng
Nếu quá thời gian nêu trên, Cục sở hữu trí tuệ có thể ra quyết định từ chối hoặc huỷ bỏ đơn đăng ký.

Trên đây là các lưu ý về thời hạn khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

 

 

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm sơn

Contents1. Giai đoạn thẩm định hình thứcĐể dễ xác định, bạn có thể ghi nhớ như sau: 2. Giai đoạn thẩm định nội dung Hiện nay, sản phẩm sơn trên thị trường rất đa dạng. Các doanh nghiệp sản xuất và […]

5 lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

Contents1. Giai đoạn thẩm định hình thứcĐể dễ xác định, bạn có thể ghi nhớ như sau: 2. Giai đoạn thẩm định nội dung Bất cứ thủ tục hành chính nào cũng đều có một quy trình cụ thể. Nắm rõ […]

Đăng ký nhãn hiệu cho mua bán thực phẩm

Contents1. Giai đoạn thẩm định hình thứcĐể dễ xác định, bạn có thể ghi nhớ như sau: 2. Giai đoạn thẩm định nội dung Tình trạng thực phẩm kém chất lượng tràn lan trên thị trường đang là vấn đề nhức […]

Xử lý ý kiến của người thứ ba trước khi cấp văn bằng bảo hộ

Contents1. Giai đoạn thẩm định hình thứcĐể dễ xác định, bạn có thể ghi nhớ như sau: 2. Giai đoạn thẩm định nội dung 1. Cơ sở pháp lý Điều 112, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009) Điểm […]

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo hệ thống Madrid

Contents1. Giai đoạn thẩm định hình thứcĐể dễ xác định, bạn có thể ghi nhớ như sau: 2. Giai đoạn thẩm định nội dung Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid áp dụng với các quốc gia thành […]

Facebook của chúng tôi