Các trường hợp dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Nhãn hiệu có chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, không phải bất kỳ dấu hiệu nào cũng được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu. Luật Sở hữu trí tuệ có quy định về các trường hợp dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu.

1. Bảo hộ nhãn hiệu

Căn cứ Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2009 nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Theo quy định nếu nhãn hiệu chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đủ hai điều kiện trên. Điều này chứng minh không phải mọi nhãn hiệu đều được bảo hộ.  Bên cạnh đó pháp luật cũng quy định các trường hợp loại trừ không được bảo hộ.

2. Các dấu hiệu nhãn hiệu không được bảo hộ

 • Dấu hiệu chỉ màu sắc mà không kết hợp với dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình hoặc không được thể hiện thành dạng dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình;
 • Dấu hiệu thuộc đối tượng không được bảo hộ theo quy định tại Điều 73 Luật SHTT
 • Dấu hiệu trái với trật tự xã hội, có hại cho an ninh quốc gia.

3. Các trường hợp khác nhãn hiệu không được bảo hộ

Ngoài các trường hợp trên thì nhãn hiệu không được bảo hộ, hoặc bị từ chối bảo hộ nếu nhãn hiệu có các dấu hiệu sau:

a) Dấu hiệu không nhìn thấy được: như dấu hiệu âm thanh, mùi

Ví dụ: tiếng nhạc chuông khi mở nguồn máy nokia, mùi nước hoa chanel.

Theo quy định tại Việt Nam hiện nay loại trừ dấu hiệu này.

b) Dấu hiệu trái với trật tự xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh quốc gia

(Điều 8.1 Luật SHTT và Điều 39.2.b.iii Thông tư)

Ví dụ: BIN LADEN (tên của trùm khủng bố)

c) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước.

Ví dụ: Hình Quốc kỳ Việt Nam.

d) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép

Ví dụ: Hình biểu tượng UNICEF.

e) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài.

Ví dụ: HỒ CHÍ MINH.

f) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành.

Ví dụ: ISO.

g) Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của sản phẩm, dịch vụ.

Ví dụ: SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM (đối với hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam)

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Contents1. Bảo hộ nhãn hiệu2. Các dấu hiệu nhãn hiệu không được bảo hộ3. Các trường hợp khác nhãn hiệu không được bảo hộa) Dấu hiệu không nhìn thấy được: như dấu hiệu âm thanh, mùib) Dấu hiệu trái với […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Contents1. Bảo hộ nhãn hiệu2. Các dấu hiệu nhãn hiệu không được bảo hộ3. Các trường hợp khác nhãn hiệu không được bảo hộa) Dấu hiệu không nhìn thấy được: như dấu hiệu âm thanh, mùib) Dấu hiệu trái với […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Contents1. Bảo hộ nhãn hiệu2. Các dấu hiệu nhãn hiệu không được bảo hộ3. Các trường hợp khác nhãn hiệu không được bảo hộa) Dấu hiệu không nhìn thấy được: như dấu hiệu âm thanh, mùib) Dấu hiệu trái với […]

  Các lưu ý khi làm hợp đồng li xăng nhãn hiệu

  Các lưu ý khi làm hợp đồng li xăng nhãn hiệu

  Contents1. Bảo hộ nhãn hiệu2. Các dấu hiệu nhãn hiệu không được bảo hộ3. Các trường hợp khác nhãn hiệu không được bảo hộa) Dấu hiệu không nhìn thấy được: như dấu hiệu âm thanh, mùib) Dấu hiệu trái với […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mới nhất 2023

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mới nhất 2023

  Contents1. Bảo hộ nhãn hiệu2. Các dấu hiệu nhãn hiệu không được bảo hộ3. Các trường hợp khác nhãn hiệu không được bảo hộa) Dấu hiệu không nhìn thấy được: như dấu hiệu âm thanh, mùib) Dấu hiệu trái với […]

  Facebook của chúng tôi