Các trường hợp không có khả năng phân biệt nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một khái niệm quen thuộc đối với các doanh nghiệp lớn nhỏ. Vậy nhãn hiệu là gì? làm sao để đăng ký nhãn hiệu? Nhãn hiệu có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp.

1. Cơ sở pháp lý

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân này với hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác.

Dấu hiệu dùng để nhận biết nhãn hiệu:

 • Dạng chữ cái
 • Từ ngữ
 • Hình ảnh
 • Hình vẽ
 • Sự kết hợp của các yếu tố đó

2. Các trường hợp nhãn hiệu không có khả năng phân biệt

a) Hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghiệp một nhãn hiệu.

b) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi

c) Dấu hiệu chỉ thời gian; địa điểm; phương pháp sản xuất; chủng loại, số lượng; chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn.

d) Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh.

e) Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rông rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu

f) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trung hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đó được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gâu nhầm lẫn với nhãn hiệu người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên.

h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trung hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 5 năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điều d khoản 1 Diều 95 của Luật này.

i)  Dấu hiệu trung hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trung hoặc tương tự với hàng hóa; dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tưng tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.

j) Dấu hiệu trung hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác; nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa dịch vụ

k) Dấu hiệu trung với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được định nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó.

l) Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đang kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

  Thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

  Trung Quốc, tên chính thức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là một quốc gia độc lập với dân số hơn 1,4 tỷ người, nằm ở Đông Á. Trung Quốc trải dài 5 múi giờ và có biên giới […]

  Quy định về bảo hộ đối với tên thương mại

  Quy định về bảo hộ đối với tên thương mại

  Sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. Nếu như nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của […]

  Trình tự, thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ

  Trình tự, thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ

  Đối với nhãn hiệu, văn bằng bảo hộ chính là cơ sở xác thực quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức đối với nhãn hiệu đẵ đăng ký trước đó. Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu là […]

  Lưu ý đối với nhãn hiệu liên kết

  Lưu ý đối với nhãn hiệu liên kết

  Hiện nay, những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tăng dần về độ phức tạp. Một trong những cách hữu hiệu để ngăn chặn bên thứ ba đăng ký những […]

  Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

  Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

  Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện sửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH trước khi có Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp […]

  Facebook của chúng tôi