Chi phí để đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp, cá nhân

Posted by A&S on 15-9-2020

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải đóng một khoản phí để cơ quan đó thẩm định và đưa cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đó. Vậy phí đăng ký nhãn hiệu được tính như nào theo quy định pháp luật?

1. Cơ sở pháp lý về lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ tùy thuộc vào số lượng nhóm và số lượng sản phẩm mà doanh nghiệp, cá nhân đăng ký trong cùng một nhóm. Có 2 trường hợp phí đăng ký nhãn hiệu: đơn đăng ký không vượt quá 6 nhóm, đơn đăng ký vượt quá 6 nhóm.

a) Trường hợp 1: đối với đơn đăng ký nhãn hiệu bình thường

 • Phí nộp đơn tại Cục SHTT: 75.000 VND (Áp dụng hết tháng 12/2020).
 • Phí công bố đơn: 120.000 VND
 • Tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn: 180,000 VND
 • Phí thẩm định nội dung yêu cầu bảo hộ: 550.000 VND
 • Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký: 120.000 VND
 • Công bố giấy chứng nhận đăng ký: 120.000 VND
 • Phí đăng bạ văn bằng bảo hộ: 120.000đ VND

Vậy tổng phí đăng ký cho đơn đăng ký bình thường là: 1.285.000 VNĐ

b) Trường hợp 2: đối với đơn đăng ký nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ

 • Phí nộp đơn tại Cục SHTT: 75.000 VND (Áp dụng hết tháng 12/2020).
 • Phí công bố đơn: 120.000 VND
 • Tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn: 180,000 VND/ nhóm
 • Tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn cho mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi ) : 30.000 VND/ sản phẩm
 • Phí thẩm định nội dung yêu cầu bảo hộ: 550.000 VND/ nhóm
 • Phí thẩm định nội dung yêu cầu bảo hộ cho mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi ) : 120.000 VND/ nhóm
 • Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký: 120.000 VND
 • Công bố giấy chứng nhận đăng ký: 120.000 VND
 • Phí đăng bạ văn bằng bảo hộ: 120.000đ VND
 • Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ cho nhóm thứ hai trở đi: 150.000 VND/nhóm

2. Phí gia hạn văn bằng bảo hộ

Đơn đăng ký sau khi hợp lệ sẽ được cấp văn bằng bảo hộ, và được bảo hộ nhãn hiệu dó trong 10 năm. Khi hết thời hạn bảo hộ nhãn hiệu, người nộp đơn nếu tiếp tục muốn sử dụng nhãn hiệu đó thì phải nộp phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Phí gia hạn cũng tính dựa theo số nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể:

 • Phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ cho mỗi sản phẩm/ dịch vụ là: 100.000/10 năm)
 • Công bố quyết định gia hạn hiệu lực: 100.000/ đơn

Lưu ý: trước và sau khi giấy chứng nhận hết hiệu lực 6 tháng, chủ sở hữu có thể nộp hồ sơ xin gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ. Nếu gia hạn vào sau ngày hết hạn thì cục sở hữu trí tuệ sẽ yêu cầu nộp lệ phí gia hạn muộn: 10% cho mỗi tháng nộp muộn.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan
Cách bảo vệ nhãn hiệu –  đứa con tinh thần của doanh nghiệp 

Cách bảo vệ nhãn hiệu –  đứa con tinh thần của doanh nghiệp 

Contents1. Cơ sở pháp lý về lệ phí đăng ký nhãn hiệu2. Phí gia hạn văn bằng bảo hộ Những người làm cha mẹ khi chuẩn bị đón những đứa con của mình chào đời luôn hào hứng chọn ra […]

Thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Contents1. Cơ sở pháp lý về lệ phí đăng ký nhãn hiệu2. Phí gia hạn văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa và dịch vụ của các chủ thể khác nhau trong hoạt động kinh […]

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ bảo hiểm

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ bảo hiểm

Contents1. Cơ sở pháp lý về lệ phí đăng ký nhãn hiệu2. Phí gia hạn văn bằng bảo hộ Việc xã hội ngày càng phát triển và đời sống con người ngày càng nâng cao dẫn tới nhu cầu bảo […]

Nhãn hiệu tập thể khác biệt như thế nào với Chỉ dẫn địa lý

Nhãn hiệu tập thể khác biệt như thế nào với Chỉ dẫn địa lý

Contents1. Cơ sở pháp lý về lệ phí đăng ký nhãn hiệu2. Phí gia hạn văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý đều là nhãn hiệu có thể đăng ký nhãn hiệu […]

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Contents1. Cơ sở pháp lý về lệ phí đăng ký nhãn hiệu2. Phí gia hạn văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu hiệu chứng minh tính năng, công dụng, chất lượng,… của sản phẩm. Nhãn hiệu […]

Facebook của chúng tôi