Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan là gì?

Khi là chủ thể của quyền tác giả, quyền liên quan; các cá nhân, tổ chức cần lưu ý rõ về chuyển quyền sử dụng. Đây có thể là căn cứ để xác định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ về sau này. Nếu không hiểu đúng đắn, các chủ thể quyền có thể gặp nhiều bất lợi. Để giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn, ASLaw sẽ hướng dẫn chi tiết các quy định về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan.

1. Quyền tác giả, quyền liên quan được hiểu như thế nào?

Quyền tác giả là quyền của cá nhân/tổ chức với tác phẩm do họ tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả bắt đầu phát sinh từ lúc tác phẩm được sáng tạo và hể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, không phân biệt hình thức, phương tiện, nội dung, chất lượng, ngôn ngữ, tình trạng công bố, tình trạng đăng ký.

Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân với cuộc biểu diễn chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Quyền liên quan phát sinh bắt đầu kể từ lúc cuộc biểu diễn, chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không làm hại đến quyền tác giả.

2. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan tức là chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép các tổ chức, cá nhân khác sử dụng trong thời hạn nhất định các quyền sau:

 • Quyền tác giả: 
 • Công bố các tác phẩm hoặc cho phép người khác được công bố các tác phẩm đó;
 •  Quyền tài sản: Làm các tác phẩm phái sinh; Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; Sao chép tác phẩm; Phân phối, nhập khẩu các bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện vô tuyến, hữu tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ các phương tiện kỹ thuật nào khác; Cho thuê bản gốc, bản sao các tác phẩm điện ảnh hoặc chương trình máy tính.
 • Quyền liên quan: 
 • Quyền tài sản của người thực hiện biểu diễn.
 • Quyền của các nhà sản xuất bản ghi hình, ghi âm.
 • Quyền của tổ chức phát sóng.

Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân còn lại của quyền tác giả; người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân.

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình có nhiều chủ sở hữu thì khi chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải có thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; nếu có các đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình có các phần riêng biệt có thể tách ra để phục vụ cho sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả và chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho những tổ chức, cá nhân khác.

Tổ chức, cá nhân đã được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác trường hợp được chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan đồng ý.

3. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành hình thức văn bản, bao gồm những nội dung chủ yếu được liệt kê sau đây:

 • Tên họ cùng với địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.
 • Căn cứ để thực hiện chuyển quyền.
 • Phạm vi của chuyển giao quyền.
 • Giá cả và các phương thức để tiến hành thanh toán.
 • Quyền, nghĩa vụ mà các bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền phải thực hiện.
 • Trách nhiệm từ việc vi phạm hợp đồng.

Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ phải được áp dụng theo quy định của luật dân sự.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Bonusy Bez Depozytu ️ Bukmacher 833 Zł Bonusu Za Darmo

  Bonusy Bez Depozytu ️ Bukmacher 833 Zł Bonusu Za Darmo

  Contents1. Quyền tác giả, quyền liên quan được hiểu như thế nào?2. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan3. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan Bonusy Bez Depozytu ️ […]

  Výherní Automaty Onlin

  Výherní Automaty Onlin

  Contents1. Quyền tác giả, quyền liên quan được hiểu như thế nào?2. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan3. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan Výherní Automaty Online Bonver […]

  Facebook của chúng tôi