Đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu năm 2023

Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc hai chủ thể (cá nhân hoặc tổ chức) thực hiện thủ tục mua bán nhãn hiệu cho nhau. Nhãn hiệu là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể tìm kiếm lợi nhuận từ nhãn hiệu. Trong đó có chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Bài viết sau đây cung cấp các thông tin chi tiết về thủ tục đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu.

1. Chuyển nhượng nhãn hiệu là gì?

Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

2. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có hiệu lực khi nào?

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.

Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

3. Hợp đồng đăng ký nhãn hiệu phải bảo đảm các nội dung nào?

Hợp đồng đăng ký nhãn hiệu phải bao gồm các nội dung sau:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Căn cứ chuyển nhượng;
 • Giá chuyển nhượng;
 • Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

4. Thủ tục đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu

4.1. Thành phần hồ sơ

 • Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
 • Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng;
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc sở hữu chung;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí;
 • Giấy ủy quyền (trường hợp đơn thông qua đại diện)

4.2. Quy trình đăng ký

Bước 1: Các bên thỏa thuận và xác lập hợp đòng chuyển nhượng nhãn hiệu.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ nêu trên, bạn thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển nhượng tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.

Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các hoạt động sau:

Ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đang ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức.

Sau đó tiến hành ghi nhận và văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới, ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với nhãn hiệu và Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

Công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Trên đây là tư vấn mới nhất về thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu. Cần lưu ý hoàn thành việc đăng ký để hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực pháp lý.

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon như thế nào trong năm 2023?

  Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon như thế nào trong năm 2023?

  Contents1. Chuyển nhượng nhãn hiệu là gì?2. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có hiệu lực khi nào?3. Hợp đồng đăng ký nhãn hiệu phải bảo đảm các nội dung nào?4. Thủ tục đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu4.1. Thành […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Contents1. Chuyển nhượng nhãn hiệu là gì?2. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có hiệu lực khi nào?3. Hợp đồng đăng ký nhãn hiệu phải bảo đảm các nội dung nào?4. Thủ tục đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu4.1. Thành […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Contents1. Chuyển nhượng nhãn hiệu là gì?2. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có hiệu lực khi nào?3. Hợp đồng đăng ký nhãn hiệu phải bảo đảm các nội dung nào?4. Thủ tục đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu4.1. Thành […]

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Contents1. Chuyển nhượng nhãn hiệu là gì?2. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có hiệu lực khi nào?3. Hợp đồng đăng ký nhãn hiệu phải bảo đảm các nội dung nào?4. Thủ tục đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu4.1. Thành […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Contents1. Chuyển nhượng nhãn hiệu là gì?2. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có hiệu lực khi nào?3. Hợp đồng đăng ký nhãn hiệu phải bảo đảm các nội dung nào?4. Thủ tục đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu4.1. Thành […]

  Facebook của chúng tôi