Thủ tục đăng ký nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý

Trong hoạt động kinh doanh, chủ thể dùng chỉ dẫn địa lý làm dấu hiệu để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ một địa điểm nhất định. Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc hàng hóa mà hàng hóa được sản xuất ra từ đó. Do đó việc đăng ký chỉ dẫn địa lý là rất quan trọng. Để hiểu rõ hơn về thủ tục này, bài viết này sẽ phân tích tại sao phải đăng ký và tổng quan thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Chỉ dẫn địa lý là gì

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu như từ ngữ, hình ảnh, thông tin dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ một địa phương, khu vực, quốc gia hay vùng lãnh thổ cụ thể mà hàng hóa được sản xuất ra từ đó.

Ví dụ: Muối Tây Ninh là chỉ dẫn địa lý để chỉ muối có nguồn gốc từ Tây Ninh. Thông qua mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm và sự biết đến rộng rãi về việc biết đến và lựa chọn sản phẩm đó thì chúng ta xác định được danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bởi một số tiêu chí nhất định. Những tiêu chí này sẽ được kiểm tra bằng phương tiện và chuyên gia với phương pháp phù hợp.

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý thuộc về Nhà nước và Nhà nước là chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý. Vì vậy nên Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng và chuyển giao. 

Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Để đăng ký nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý thì phải đáp ứng một số điều kiện nhất định được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ:

 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, quốc gia, vùng lãnh thổ tương ứng với chỉ dẫn địa lý.
 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng, đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của địa điểm tương ứng với chỉ dẫn địa lý quyết định.

Vậy, để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì phải đáp ứng hai điều kiện là có địa danh mang sản phẩm và sản phẩm mang chỉ dẫn địa danh này có những danh tiếng và tính chất do điều kiện địa lý của địa danh đó quyết định. Ví dụ một số chỉ dẫn địa lý nổi tiếng ở nước ta như: Hạt dẻ Trùng Khánh, Nho Ninh Thuận, Nước mắm Phan Thiết,…

Hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý

 • Tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lý (theo mẫu quy định);
 • Bản tô tả chất lượng, đặc tính hoặc danh tiếng của sản phẩm;
 • Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí
 • Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ ở nước xuất xứ 
 • Giấy ủy quyền (trong trường hợp nộp thông qua đại diện)

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý

Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý được thực hiện qua 6 bước dưới đây:

 • Bước 1: Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ ở Hà Nội. Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ còn có văn phòng đại diện ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Bước 2: Thẩm định hình thức: Đây là bước để kiểm tra việc tuân thủ quy định về hình thức của đơn và kết luận xem đơn có hợp lệ hay không
 • Bước 3: Ra thông báo: Nếu trường hợp đơn hợp lệ thì Cục ra thông báo chấp nhận đơn. Trường hợp đơn không hợp lệ thì Cục ra thông báo từ chối đơn.
 • Bước 4: Công bố đơn: Nếu đơn hợp lệ về hình thức thì Cục sẽ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp
 • Bước 5: Thẩm định nội dung: Bước này nhằm đánh giá khả năng được bảo hộ của chỉ dẫn địa lý nêu trong đơn.
 • Bước 6: Ra quyết định cấp hoặc từ chối văn bằng bảo hộ: Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng yêu cầu bảo hộ thì Cục ra thông báo cấp văn bằng. Nếu không đáp ứng thì cục ra thông báo từ chối cấp văn bằng.
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

Các bài viết liên quan
Cách bảo vệ nhãn hiệu –  đứa con tinh thần của doanh nghiệp 

Cách bảo vệ nhãn hiệu –  đứa con tinh thần của doanh nghiệp 

ContentsChỉ dẫn địa lý là gìĐiều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lýHồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lýThủ tục đăng ký nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý Những người làm cha mẹ khi chuẩn bị đón những đứa […]

Thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

ContentsChỉ dẫn địa lý là gìĐiều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lýHồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lýThủ tục đăng ký nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý Nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa và dịch vụ […]

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ bảo hiểm

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ bảo hiểm

ContentsChỉ dẫn địa lý là gìĐiều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lýHồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lýThủ tục đăng ký nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý Việc xã hội ngày càng phát triển và đời sống con […]

Nhãn hiệu tập thể khác biệt như thế nào với Chỉ dẫn địa lý

Nhãn hiệu tập thể khác biệt như thế nào với Chỉ dẫn địa lý

ContentsChỉ dẫn địa lý là gìĐiều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lýHồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lýThủ tục đăng ký nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý […]

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

ContentsChỉ dẫn địa lý là gìĐiều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lýHồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lýThủ tục đăng ký nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu hiệu chứng minh tính […]

Facebook của chúng tôi