Đăng ký nhãn hiệu cho công ty cổ phần

Posted by A&S on 24-2-2020

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Việc đăng ký nhãn hiệu cho công ty cổ phần là việc quan trọng để có thể đảm bảo được thương hiệu cho công ty đó.

1.Cơ sở pháp lý khi đăng ký nhãn hiệu công ty cổ phần

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung 2009: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.”

Như vậy để nhận biết nhãn hiệu sẽ dựa vào hai yếu tố:

  • Thứ nhất: nhãn hiệu sẽ được thể hiện dưới các dấu hiệu khác nhau, bao gồm: Dấu hiệu hình, dấu hiệu chữ hoặc kết hợp giữa cả hình và chữ.
  • Thứ hai: mục đích là để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của những chủ thể khác nhau.

Đăng ký thương hiệu là đăng ký tên thương hiệu, để đảm bảo quyền của doanh nghiệp hoặc cá nhân sở hữu thương hiệu đó.

2. Cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu công ty cổ phần

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý việc đăng ký là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thuộc Bộ khoa học và công nghệ.

Về cách thức đăng ký: Có 2 phương thức nộp đơn đăng ký là nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

Sau khi nộp đơn, đơn sẽ được xử lý theo trình tự sau:

  • Bước 1: Tiếp nhận đơn
  • Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký.
  • Bước 3: Công bố đơn
  • Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký
  • Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu bao gồm những gì?

Contents1.Cơ sở pháp lý khi đăng ký nhãn hiệu công ty cổ phần2. Cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu công ty cổ phần Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu […]

Những điều cần biết khi đăng ký nhãn hiệu

Contents1.Cơ sở pháp lý khi đăng ký nhãn hiệu công ty cổ phần2. Cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu công ty cổ phần Bảo hộ thương hiệu đã trở thành điều mà […]

Đăng ký nhãn hiệu “Zombie”

Contents1.Cơ sở pháp lý khi đăng ký nhãn hiệu công ty cổ phần2. Cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu công ty cổ phần Vào năm 1974, khái niệm “nhãn hiệu ma” được […]

Sửa đổi lệ phí khi đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Contents1.Cơ sở pháp lý khi đăng ký nhãn hiệu công ty cổ phần2. Cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu công ty cổ phần Trong năm 2020, do dịch COVID-19 nên nhà nước […]

Các loại nhãn hiệu thường gặp trong cuộc sống

Contents1.Cơ sở pháp lý khi đăng ký nhãn hiệu công ty cổ phần2. Cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu công ty cổ phần Nhãn hiệu là một trong những đối tượng quyền […]

Facebook của chúng tôi