Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ

Posted by A&S Law on 28-11-2017

Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ là những tài sản vô hình, pháp luật có những biện pháp khác nhau để bảo vệ những loại tài sản này.

Tùy thuộc vào bản chất của mỗi loại tài sản vô hình và lợi ích mà chúng có thể đem lại cho chủ sở hữu

– Các sản phẩm và quy trình sáng tạo có thể được bảo hộ dưới dạng sáng chế hoặc giải pháp hưu ích

– Các kiểu dáng sáng tạo được bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp

– Thương hiệu được bảo hộ theo nhãn hiệu

– Mạch bán dẫn được bảo hộ theo thiết kế bố trí hoặc mạch tích hợp bán dẫn

– Chỉ dẫn hàng hóa có chất lượng hoặc đặc trưng gắn liền với nới sản xuất ra nó được bảo hộ theo chỉ dẫn địa lý

– Những bí quyết trong thương mại được bảo hộ theo bí mật kinh doanh

– Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, nhiếp ảnh, phần mềm máy tính được bảo hộ bản quyền tác giả

Một sản phẩm có thể có chứa nhiều đối tượng có thể được đăng ký sở hữu trí tuệ trên đó. (Ví dụ như một nhãn hiệu có thể đăng ký bản quyền tác giả và đăng ký nhãn hiệu.Các chương trình phần mềm vận hành nó được đăng ký dưới dạng bản quyền tác giả; kiểu dáng của chiếc máy tính được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp và thương hiệu được sử dụng để bán chiếc máy tính được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu. Các dạng bảo hộ này sẽ đem lại quyền lợi tuyệt đối cho chủ sở hữu.

Một sản phẩm có thể chứa rất nhiều đối tượng sở hữu trí tuệ. Nhưng không phải đối tượng nào cũng cần được bảo hộ. Khi đưa ra một sản phẩm doanh nghiệp cần tạo nên sự khác biệt của sản phẩm. Cái gì là yếu tố chính tạo nên thành công của sản phẩm để trách được sự sao chép, bắt chước của đối thủ cạnh tranh. Thương hiệu chưa có giá trị gì khi sản phẩm mới tung ra thị trường. Nhưng sự thành công của sản phẩm sẽ làm tăng giá trị thương hiệu.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Vì sao phải đăng ký sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ là cách duy nhất để bảo hộ sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài. Tạo hành lang pháp lý bảo vệ loại tài sản vô hình này. Doanh nghiệp nhận ra tài […]

Luật về sở hữu trí tuệ

Luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam được ra đời nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống trong nước có liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Luật sở hữu […]

Đại diện sở hữu trí tuệ là gì?

Đại diện sở hữu trí tuệ hay còn gọi theo thuật ngữ pháp lý là đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt cho doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến SHTT  tại các […]

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là việc đăng ký tại cơ quan nhà nước nhằm xác lập quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với tài sản sở hữu trí tuệ. Tài sản sở hữu trí tuệ […]

Các hiệp định về sở hữu trí tuệ

Các hiệp định về sở hữu trí tuệ là nền tảng của của hệ thống của hệ thống sở hữu trí tuệ quốc tế, được các quốc gia thành viên dựa theo để thực hiện Hai trụ cột cột chính […]

Facebook của chúng tôi