Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ

Posted by A&S Law on 28-11-2017

Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ là những tài sản vô hình, pháp luật có những biện pháp khác nhau để bảo vệ những loại tài sản này.

Tùy thuộc vào bản chất của mỗi loại tài sản vô hình và lợi ích mà chúng có thể đem lại cho chủ sở hữu

– Các sản phẩm và quy trình sáng tạo có thể được bảo hộ dưới dạng sáng chế hoặc giải pháp hưu ích

– Các kiểu dáng sáng tạo được bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp

– Thương hiệu được bảo hộ theo nhãn hiệu

– Mạch bán dẫn được bảo hộ theo thiết kế bố trí hoặc mạch tích hợp bán dẫn

– Chỉ dẫn hàng hóa có chất lượng hoặc đặc trưng gắn liền với nới sản xuất ra nó được bảo hộ theo chỉ dẫn địa lý

– Những bí quyết trong thương mại được bảo hộ theo bí mật kinh doanh

– Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, nhiếp ảnh, phần mềm máy tính được bảo hộ bản quyền tác giả

Một sản phẩm có thể có chứa nhiều đối tượng có thể được đăng ký sở hữu trí tuệ trên đó. (Ví dụ như một nhãn hiệu có thể đăng ký bản quyền tác giả và đăng ký nhãn hiệu.Các chương trình phần mềm vận hành nó được đăng ký dưới dạng bản quyền tác giả; kiểu dáng của chiếc máy tính được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp và thương hiệu được sử dụng để bán chiếc máy tính được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu. Các dạng bảo hộ này sẽ đem lại quyền lợi tuyệt đối cho chủ sở hữu.

Một sản phẩm có thể chứa rất nhiều đối tượng sở hữu trí tuệ. Nhưng không phải đối tượng nào cũng cần được bảo hộ. Khi đưa ra một sản phẩm doanh nghiệp cần tạo nên sự khác biệt của sản phẩm. Cái gì là yếu tố chính tạo nên thành công của sản phẩm để trách được sự sao chép, bắt chước của đối thủ cạnh tranh. Thương hiệu chưa có giá trị gì khi sản phẩm mới tung ra thị trường. Nhưng sự thành công của sản phẩm sẽ làm tăng giá trị thương hiệu.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

1. Căn cứ pháp lý: Điều 14 Nghị định 103/2006/NĐ-CP.  Điều 22 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. 2.  Người có quyền khiếu nại Người nộp đơn và Mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết […]

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý mới nhất

1. Tài liệu tối thiểu  – Tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lý (mẫu số 05-CDĐL Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN); – Bản mô tả tính chất/ chất lượng đặc thù và/hoặc danh tiếng của sản phẩm; […]

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì?

Bạn đã từng nhấc nắp một thiết bị điện tử. Bạn nhìn thấy  trong đó có một bảng mach với hình vuông nhỏ ở trung tâm. Các kết nối chạy từ nó đến các chân kim loại xung quanh như […]

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý là gì?

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý là vấn đề người nộp đơn cần quan tâm khi đăng ký bảo hộ dấu hiệu dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lý.  1. Chỉ dẫn địa lý là gì? […]

Nhập khẩu song song theo quy định của pháp luật Việt Nam

Nhập khẩu song song là hoạt động được nhiều nước trên thế giới thừa nhận trong đó có Việt Nam. 1. Nhập khẩu song song là gì? Căn cứ pháp lý: Khoản 2b Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ; […]

Facebook của chúng tôi