Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu bao gồm những gì?

Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng này phụ thuộc vào ý chí, thoả thuận của các bên và được Nhà nước ghi nhận thông qua việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. Vậy hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu gồm những tài liệu gì? Sau bao lâu thì có kết quả chuyển nhượng? قواعد لعبة البوكر Phí, lệ phí nhà nước là bao nhiêu?

1. Quy định chung 

Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp như sau: 

“1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

 1. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp).”

2. Điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu

Căn cứ vào quy định tại Điều 139 Luật Sở hữu trí tuệ, việc chuyển nhượng nhãn hiệu cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

– Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. لعبة الروليت في العراق

– Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

3. Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu

a) Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

– Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

– Căn cứ chuyển nhượng;

– Giá chuyển nhượng;

– Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

b) Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu bao gồm:

– Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

– Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu;

– Bản gốc văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng nhãn hiệu nếu quyền nhãn hiệu thuộc sở hữu chung;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Giấy uỷ quyền nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.

4. Phí, lệ phí nộp đơn đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu

– Phí thẩm định hồ sơ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu: 230.000 đồng/văn bằng bảo hộ

– Phí tra cứu nhãn hiệu liên kết phục vụ việc thẩm định hồ sơ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu: 180.000 đồng/ văn bằng bảo hộ

– Phí công bố Quyết định ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu: 120.000 đồng/đơn         

– Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu: 120.000 đồng/VBBH

– Phí thẩm định quyền nộp đơn và quy chế sử dụng NH (trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận): 550.000 đồng/đơn

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ): 120.000 đồng/ văn bằng bảo hộ

5. Thời gian xử lý đơn đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu

Theo quy định, thời hạn thẩm định đơn đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu là 02 tháng kể từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên thời gian trên thực tế có thể kéo dài hơn phụ thuộc vào thời gian làm việc của Cục Sở hữu trí tuệ. طريقة لعب البلاك جاك

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Contents1. Quy định chung 2. Điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu3. Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệua) Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệub) Thành phần hồ sơ4. Phí, lệ phí nộp đơn đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu5. […]

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Contents1. Quy định chung 2. Điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu3. Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệua) Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệub) Thành phần hồ sơ4. Phí, lệ phí nộp đơn đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu5. […]

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Contents1. Quy định chung 2. Điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu3. Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệua) Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệub) Thành phần hồ sơ4. Phí, lệ phí nộp đơn đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu5. […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  Contents1. Quy định chung 2. Điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu3. Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệua) Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệub) Thành phần hồ sơ4. Phí, lệ phí nộp đơn đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu5. […]

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  Contents1. Quy định chung 2. Điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu3. Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệua) Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệub) Thành phần hồ sơ4. Phí, lệ phí nộp đơn đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu5. […]

  Facebook của chúng tôi