Quy trình phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là việc bên thứ ba phản đối Cục SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Bất kể bên thứ 3 nào cũng được phải đối đơn lên cục sở hữu trí tuệ. Việc này giúp ngăn chặn hành vi làm giả và làm nhái nhãn hiệu. Bài viết này sẽ tìm hiểu về quy trình phản đối đơn đăng ký.

Ai có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Luật hiện hành quy định bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền này với điều kiện đơn đăng ký nhãn hiệu đó đã được đăng trên công báo sở hữu công nghiệp. Do vậy khi đăng ký nhãn hiệu có thể bị phản đối bởi một hay nhiều bên thứ ba.

Thời hạn thực hiện phản đối

Bên thứ ba khác có quyền phản đối đơn trong thời hạn từ khi đơn được đăng công báo sở hữu công nghiệp cho tới trước khi được cấp văn bằng bảo hộ. 

Hồ sơ cần cung cấp

Tài liêu cần thiết để phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Công văn về việc phản đối đơn đăng ký
 • Tài liệu chứng minh về việc vi phạm
 • Giấy ủy quyền (nếu thực hiện thông qua đại diện khác) 
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật

Thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi chuẩn bị đủ tài liệu cần thiết và nộp đủ phí, lệ phí cần thiết thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét và ra công văn. Nếu đủ cơ sở để xem xét và chứng minh được đơn đăng ký nhãn hiệu bị phản đối không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì Cục SHTT ra quyết định không cấp GCNDKNH cho chủ đơn. Trong trường hợp không đủ cơ sở để giải quyết và cần thêm tại liệu hoặc cần thêm ý kiến, Cục SHTT sẽ ra công văn tới chủ đơn để lấy ý kiến và giải quyết. Chủ đơn sẽ phải trả lời trong một thời hạn nhất định. Khi nhận được ý kiến của các bên, tùy vào chứng cứ và ý kiến của các bên đưa ra mà Cục có thể yêu cầu bổ sung thêm tài liệu hoặc ra quyết định. Từ đó sẽ ra thông báo về giải quyết phản đối đơn.

Cục sẽ xem xét yêu cầu phản đối đơn từ 6-9 tháng từ ngày nộp đơn.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tại 384-386 Nguyễn Trãi, thanh xuân, Hà Nội.

Căn cứ pháp lý của việc phản đối đơn

Để đơn phản đối được chấp nhận, bên thứ ba phải chứng minh được cho yêu cầu của mình. Chứng cứ được dựa trên quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ quy đinh những dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu. Những dấu hiệu này có thể là trùng, tương tự, gây nhầm lẫn với quốc ký, quốc huy; trùng tên cơ quan, tổ chức, một số nhân vật đặc biệt; gây ảnh hưởng tới trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng. Tại điều 74 luật SHTT, quy định nhãn hiệu không có khả năng phân biệt nếu quá đơn giản hoặc phức tạp, tương tự gây nhầm lẫn với 1 số dấu hiệu khác.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  ContentsAi có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệuThời hạn thực hiện phản đốiHồ sơ cần cung cấpThủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệuĐịa điểm tiếp nhận hồ sơCăn cứ pháp lý của việc phản đối đơn […]

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  ContentsAi có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệuThời hạn thực hiện phản đốiHồ sơ cần cung cấpThủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệuĐịa điểm tiếp nhận hồ sơCăn cứ pháp lý của việc phản đối đơn […]

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  ContentsAi có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệuThời hạn thực hiện phản đốiHồ sơ cần cung cấpThủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệuĐịa điểm tiếp nhận hồ sơCăn cứ pháp lý của việc phản đối đơn […]

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  ContentsAi có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệuThời hạn thực hiện phản đốiHồ sơ cần cung cấpThủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệuĐịa điểm tiếp nhận hồ sơCăn cứ pháp lý của việc phản đối đơn […]

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  ContentsAi có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệuThời hạn thực hiện phản đốiHồ sơ cần cung cấpThủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệuĐịa điểm tiếp nhận hồ sơCăn cứ pháp lý của việc phản đối đơn […]

  Facebook của chúng tôi