Lệ phí đăng ký nhãn hiệu mùa Covid-19

Posted by A&S on 6-10-2020

Do tình hình Covid nên các doanh nghiệp và cá nhân đều gặp phải khó khăn trong các hoạt động kinh doanh. Chính vì thế, nhà nước đã đưa ra chính sách giảm phí đăng ký nhãn hiệu để giúp các doanh nghiệp có thể tiếp tục.

1. Các đối tượng được áp dụng giảm phí

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài nộp đơn yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ tiến hành các công việc hay cung cấp các dịch vụ yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp quy định chi tiết tại Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này, phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

2. Các trường hợp khi nộp phí khi đăng ký nhãn hiệu

a) Trường hợp 1: đối với đơn đăng ký nhãn hiệu bình thường

 • Phí nộp đơn tại Cục SHTT: 75.000 VND (Áp dụng hết tháng 12/2020).
 • Phí công bố đơn: 120.000 VND
 • Tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn: 180,000 VND
 • Phí thẩm định nội dung yêu cầu bảo hộ: 550.000 VND
 • Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký: 120.000 VND
 • Công bố giấy chứng nhận đăng ký: 120.000 VND
 • Phí đăng bạ văn bằng bảo hộ: 120.000đ VND

Vậy tổng phí đăng ký cho đơn đăng ký bình thường là: 1.285.000 VNĐ

b) Trường hợp 2: đối với đơn đăng ký nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ

 • Phí nộp đơn tại Cục SHTT: 75.000 VND (Áp dụng hết tháng 12/2020).
 • Phí công bố đơn: 120.000 VND
 • Tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn: 180,000 VND/ nhóm
 • Tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn cho mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi ) : 30.000 VND/ sản phẩm
 • Phí thẩm định nội dung yêu cầu bảo hộ: 550.000 VND/ nhóm
 • Phí thẩm định nội dung yêu cầu bảo hộ cho mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi ) : 120.000 VND/ nhóm
 • Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký: 120.000 VND
 • Công bố giấy chứng nhận đăng ký: 120.000 VND
 • Phí đăng bạ văn bằng bảo hộ: 120.000đ VND
 • Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ cho nhóm thứ hai trở đi: 150.000 VND/nhóm

3. Phí gia hạn bảo hộ nhãn hiệu

Phí gia hạn cũng tính dựa theo số nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể:

 • Phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ cho mỗi sản phẩm/ dịch vụ là: 100.000/10 năm)
 • Công bố quyết định gia hạn hiệu lực: 100.000/ đơn
 • Phí gia hạn muộn: 10%/ mỗi tháng nộp muộn.
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Nguyên nhân nào dẫn đến tranh chấp nhãn hiệu

Contents1. Các đối tượng được áp dụng giảm phí2. Các trường hợp khi nộp phí khi đăng ký nhãn hiệu3. Phí gia hạn bảo hộ nhãn hiệu Thuật ngữ nhãn hiệu hay thương hiệu không còn xa lạ, và được […]

Đăng ký thương hiệu cá nhân như thế nào?

Contents1. Các đối tượng được áp dụng giảm phí2. Các trường hợp khi nộp phí khi đăng ký nhãn hiệu3. Phí gia hạn bảo hộ nhãn hiệu Đăng ký thương hiệu cá nhân là việc một cá nhân sẽ tiến […]

Các trường hợp không có khả năng phân biệt nhãn hiệu

Contents1. Các đối tượng được áp dụng giảm phí2. Các trường hợp khi nộp phí khi đăng ký nhãn hiệu3. Phí gia hạn bảo hộ nhãn hiệu Nhãn hiệu là một khái niệm quen thuộc đối với các doanh nghiệp […]

Chi phí để đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp, cá nhân

Contents1. Các đối tượng được áp dụng giảm phí2. Các trường hợp khi nộp phí khi đăng ký nhãn hiệu3. Phí gia hạn bảo hộ nhãn hiệu Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải đóng một […]

Các trường hợp dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Contents1. Các đối tượng được áp dụng giảm phí2. Các trường hợp khi nộp phí khi đăng ký nhãn hiệu3. Phí gia hạn bảo hộ nhãn hiệu Nhãn hiệu có chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh […]

Facebook của chúng tôi