Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu

Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu được cung cấp miễn phí tại Cục sở hữu trí tuệ. Và được hướng dẫn chi tiết tại . Video hướng dẫn lập tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Dưới đây là mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Và video hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu để bạn tham khảo

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

NHÃN HIỆU 

Mẫu nhãn hiệu

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

—Nhãn hiệu tập thể

— Nhãn hiệu liên kết

—Nhãn hiệu chứng nhận

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc:

Mô tả:

 1. CHỦ ĐƠN 

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:                             E-mail:

 CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

—Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

Số đối tượng tính phí

Số tiền

— Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ            …..      nhóm
— Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm                ….. sản phẩm/

dịch vụ

—  Lệ phí  yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
—  Lệ phí công bố đơn
—Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung

cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ

            …..      nhóm
—Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm                ….. sản phẩm/

dịch vụ

—  Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ            …..      nhóm
—Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm                ….. sản phẩm/

dịch vụ

 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                       

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 1. o

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm…….trang   x …….bản (có danh mục và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu)

— Mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu

— Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng ……………

— bản gốc

— bản sao (—        bản gốc sẽ nộp sau

            — bản gốc đã nộp theo đơn số:……………………………………)

— bản dịch tiếng Việt, gồm ……. trang

— Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm…….trang

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu:

— Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

— Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm…….trang x …….bản

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm…….bản

— Bản dịch tiếng Việt, gồm…….bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

 

—

—

 

—

—

—

—

—

—

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

  DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU

(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số hàng hoá/dịch vụ trong nhóm đó)

 1. Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                                            Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                              (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

               

 

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã  khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )

 CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Tham khảo video hướng dẫn tại đây

Liên hệ 0914195266 hoặc email: banquyenlogo@gmail.com để được hướng dẫn. Hy vọng bài viết về Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu và hướng dẫn làm tờ khai ĐKNH mang lại hữu ích cho bạn!

     

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  ContentsTỜ KHAI DẤU NHẬN ĐƠNMẫu nhãn hiệuLoại nhãn hiệu yêu cầu đăng kýĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊNCHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊNSố đối […]

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  ContentsTỜ KHAI DẤU NHẬN ĐƠNMẫu nhãn hiệuLoại nhãn hiệu yêu cầu đăng kýĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊNCHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊNSố đối […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  ContentsTỜ KHAI DẤU NHẬN ĐƠNMẫu nhãn hiệuLoại nhãn hiệu yêu cầu đăng kýĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊNCHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊNSố đối […]

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  ContentsTỜ KHAI DẤU NHẬN ĐƠNMẫu nhãn hiệuLoại nhãn hiệu yêu cầu đăng kýĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊNCHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊNSố đối […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  ContentsTỜ KHAI DẤU NHẬN ĐƠNMẫu nhãn hiệuLoại nhãn hiệu yêu cầu đăng kýĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊNCHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊNSố đối […]

  Facebook của chúng tôi