Một số lưu ý khi nhãn hiệu chứa dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý

Nhãn hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp bị coi là không có khả năng phân biệt theo Điều 74.2.đ Luật Sở hữu trí tuệ. Vậy có thể sử dụng các dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa trong nhãn hiệu không. كيف ربح المال Nếu được thì sử dụng trong trường hợp nào. Bài viết sau sẽ làm rõ các lưu ý khi nhãn hiệu chứa dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý.

1. Phân biệt nhãn hiệu chứa dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý và chỉ dẫn địa lý

Thực tế, có rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Hiểu đơn giản, đây là hai đối tượng sở hữu công nghiệp khác nhau, có điều kiện bảo hộ và phạm vi bảo hộ khác nhau.

Nhãn hiệu có chứa yếu tố địa lý là dấu hiệu chứa yếu tố có khả năng chỉ ra nguồn gốc địa lý của sản phẩm, dịch vụ. Dấu hiệu đó có trong thành phần của mình tên gọi địa lý hoặc thành phần hình chỉ một nguồn gốc địa lý (như: Quốc huy; biểu tượng vùng/miền; bản đồ vùng/miền…).

Trong đó, tên địa lý là tên của lục địa, quốc gia, vùng, miền, địa điểm, biển, hồ, sông, núi,…, tên hành tinh, vì sao, thiên hà.

Nhãn hiệu có chứa yếu tố địa lý thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu đó.

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Chỉ dẫn địa lý thuộc sở hữu của nhà nước.

2. Các trường hợp nhãn hiệu chứa yếu tố địa lý không được bảo hộ

 • Dấu hiệu chỉ chứa duy nhất tên địa lý/ phần hình chỉ nguồn gốc địa lý; hoặc
 • Phần tên địa lý/ phần hình chỉ nguồn gốc địa lý nổi bật hơn các thành phần khác (gồm cả trường hợp các thành phần còn lại không có hoặc rất ít tính phân biệt); hoặc
 • Phần tên địa lý/ phần hình chỉ nguồn gốc địa lý đứng riêng rẽ và nổi bật như một thành phần cấu thành độc lập của mẫu nhãn hiệu.
 • Tên địa lý/ phần hình chỉ nguồn gốc địa lý trùng với tên địa lý/ phần hình chỉ nguồn gốc địa lý tương ứng của Việt Nam và các nước khác. بلاك جاك
 • Tên địa lý hành chính từ cấp huyện trở lên, có thể cấp thấp hơn như xã, làng, bản… nếu các tên địa lý cấp thấp hơn có danh tiếng cho sản phẩm dịch vụ tương ứng. ربح فلوس Ví dụ: Bát trang cho sản phẩm gốm mỹ nghệ và gốm tiêu dùng không được bảo hộ làm nhãn hiệu thông thường.
 • Dấu hiệu chữ trùng với tên địa lý nước ngoài đã được biết đến rộng rãi hoặc được liệt kê trong các tư điển thông dụng liên quan đến tên địa lý (Larousse, Longman,…) hoặc được biết đến rộng rãi qua nguồn thông tin từ Internet.
 • Tên địa lý viết không dấu nhưng có thể được hiểu một cách hiển nhiên cụm từ đó đề cập đến một địa danh cụ thể thì sẽ không được chấp thuận bảo hộ.

3. Các trường hợp nhãn hiệu chứa yếu tố địa lý có thể được bảo hộ

 • Một dấu hiệu chứa tên địa lý/ phần hình chỉ nguồn gốc địa lý không gây nhầm lẫn và không mô tả xuất xứ sản phẩm, dịch vụ. Ví dụ: tên hành tinh (sao Hỏa, Trái Đất, Mặt Trăng,…), vì sao (Bắc Đẩu, Sao Mai,…), thiên hà (Milky Way), lục địa (Bắc Cực, Nam Cực), núi (Hymalaya, Everest,…).
 • Một dấu hiệu chứa tên địa lý đồng thời là một từ thông dụng trong đời sống (Hòa Bình, Thái Bình, Cộng Hòa,…), trừ trường hợp vùng tương ứng tên địa lý có danh tiếng đối với sản phẩm, dịch vụ trùng với sản phẩm, dịch vụ nêu  trong danh mục yêu cầu bảo hộ.
 • Tên địa lý trải rộng trên nhiều địa phương như Hồng Hà, Cửu Long, Mê Kông, Trường Sơn,…
 • Một dấu hiệu chứa tên địa lý/ phần hình chỉ nguồn gốc địa lý đã được sử dụng rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu. Ví dụ: Bia Hà Nội.
 • Trường hợp tên địa lý viết không dấu nhwung có thể được hiểu một cách hiển nhiên cụm từ đó đề cập đến một địa danh cụ thể, nếu tên địa lý đó là thành phần phụ, mang tính mô tả địa điểm thì có thể được chấp thuận để lại trong thành phần mẫu nhãn hiệu nhưng cần loại trừ ra ngoài phạm vi bảo hộ.
 • Tên địa lý viết không dấu nhưng không được hiểu một cách hiển nhiên là cụm từ đó đề cập đến một địa danh cụ thể thì có thể được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu thông thường.

Trên đây là một số lưu ý khi nhãn hiệu có chứa yếu tố địa lý. Cần phải nắm được trường hợp nào nhãn hiệu chứa yếu tố địa lý được bảo hộ, trường hợp nào không được bảo hộ để người nộp đơn có thể đăng ký nhãn hiệu thành công.

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon như thế nào trong năm 2023?

  Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon như thế nào trong năm 2023?

  Contents1. Phân biệt nhãn hiệu chứa dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý và chỉ dẫn địa lý2. Các trường hợp nhãn hiệu chứa yếu tố địa lý không được bảo hộ3. Các trường hợp nhãn hiệu chứa yếu tố […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Contents1. Phân biệt nhãn hiệu chứa dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý và chỉ dẫn địa lý2. Các trường hợp nhãn hiệu chứa yếu tố địa lý không được bảo hộ3. Các trường hợp nhãn hiệu chứa yếu tố […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Contents1. Phân biệt nhãn hiệu chứa dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý và chỉ dẫn địa lý2. Các trường hợp nhãn hiệu chứa yếu tố địa lý không được bảo hộ3. Các trường hợp nhãn hiệu chứa yếu tố […]

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Contents1. Phân biệt nhãn hiệu chứa dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý và chỉ dẫn địa lý2. Các trường hợp nhãn hiệu chứa yếu tố địa lý không được bảo hộ3. Các trường hợp nhãn hiệu chứa yếu tố […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Contents1. Phân biệt nhãn hiệu chứa dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý và chỉ dẫn địa lý2. Các trường hợp nhãn hiệu chứa yếu tố địa lý không được bảo hộ3. Các trường hợp nhãn hiệu chứa yếu tố […]

  Facebook của chúng tôi