Quyền ưu tiên theo quy định của pháp luật Việt Nam

Trong nhiều trường hợp, sự tạo ra các đối tượng sở hữu công nghiệp cũng có thể diễn ra cùng lúc. الرهان على مباريات كرة القدم Vậy đơn đăng ký nào sẽ được chấp nhận. Ai là người chiến thắng trong cuộc đua đến phòng đăng ký? لعبة 21

Điều này được quy định khác nhau ở hệ thống pháp luật mỗi quốc gia. Ví dụ tại Hoa Kỳ, quyền ưu tiên được chỉ định dựa trên cơ sở sử dụng đầu tiên (first to use) chứ không phải nộp đơn đầu tiên (first to file) giống như Việt Nam.

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định về nguyên tắc ưu tiên như sau:

1. Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;

b) Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;

c) Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

d) Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Trong một đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn.

3. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.

Ngày ưu tiên là gì?

Tại Việt Nam, ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên tại Cục SHTT hoặc tại nước khác là thành viên của điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận hoặc là ngày nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo điều ước quốc tế.

Quyền ưu tiên là gì?

Quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu được áp dụng khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Người nộp đơn là:
 • Công dân Việt Nam; hoặc
 • Công dân của nước Thành viên của Công ước Paris; hoặc
 • Cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; hoặc
 • Cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại nước Thành viên Công ước Paris.
 • Đơn đầu tiên:
 • Đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước Thành viên của Công ước Paris; và
 • Đơn đó có chứa phần tương ứng với yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu;
 • Đơn đăng ký được nộp trong thời hạn sau đây kể từ ngày nộp đơn đầu tiên:
 • Sáu tháng đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Mười hai tháng đối với đơn đăng ký sáng chế.
 • Trong đơn đăng ký có nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên trong trường hợp nộp tại nước ngoài. العاب قمار حقيقي Bản sao này phải có xác nhận của Cơ quan nhận đơn đầu tiên;
 • Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan

  Зенит Бк: Обзор, Отзывы, Бонус конца 35000 Рублей также Регистрации В Zeni

  ContentsLuật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định về nguyên tắc ưu tiên như sau:Ngày ưu tiên là gì?Quyền ưu tiên là gì? Зенит Бк: Обзор, Отзывы, Бонус конца 35000 Рублей также Регистрации В Zenit Бк Зенит Букмекерская Контора […]

  Facebook của chúng tôi