Sự khác biệt giữa nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi và nhãn hiệu nổi tiếng

Posted by on 21-8-2019

Nhãn hiệu được sử dụng thừa nhận rộng rãi và nhãn hiệu nổi tiếng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt giữa hai đối tượng này được thể hiện rõ ràng trong các quy định của pháp luật về cơ chế đăng ký và trong việc xử lý vi phạm.

Trước hết, hhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Bên cạnh nhãn hiệu thông thường còn có nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn liên kết và nhãn hiệu nổi tiếng với các chức năng khác nhau.

Sự khác biệt về khái niệm:

Nhãn hiệu nổi tiếng, theo quy định tại Điều 4.20 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tiêu chí được xem xét để đánh giá một nhãn hiệu (có thể là nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận hoặc nhãn hiệu liên kết) trở thành nhãn hiệu được coi là nổi tiếng khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 75 Luật SHTT.

Hiện tại, Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam không có quy định cụ thể thế nào là một nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cũng như tiêu chí/điều kiện để một nhãn hiệu được coi là đã sử dụng và thừa nhận rộng rãi như được quy định trong Điều 74.2.g của Luật sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, có thể hiểu nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi là một loại nhãn hiệu, có thể đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký, trong đó khả năng phân biệt được hình thành qua quá trình sử dụng do được biết đến rộng rãi dưới danh nghĩa nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến, kể cả được tiếp cận thông qua phương tiện marketing, quảng cáo.

Sự khác biệt trong cơ chế trong đăng ký:

(Điều 74 điểm g và điểm i)

g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

Sự khác biệt trong xử lý vi phạm:

Điều 11 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trong quá trình lưu giữ và sử dụng, Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thể bị hỏng hoặc bị mất. Lúc này chủ sở hữu có thể tiến hành yêu cầu cơ quan có thẩm quyền […]

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Tên miền quốc gia Việt Nam .vn được đăng ký và cấp theo nguyên tắc […]

Nguồn thông tin tối thiểu sử dụng trong quá trình thẩm định đơn

Nguồn thông tin có thể cung cấp các tư liệu để làm căn cứ và lý do từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho một đơn đăng ký nhãn hiệu tương đối đa dạng.Thẩm định viên sẽ đánh giá […]

Nhãn hiệu nổi tiếng có bắt buộc phải đăng ký không?

Khác với các loại nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu thông thường,…nhãn hiệu nổi tiếng có quy định riêng biệt và chi tiết về tiêu chí đánh giá. Vậy pháp luật có bắt buộc đăng ký […]

Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể đều là một dạng của nhãn hiệu. Việc phân loại nhãn hiệu có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo hộ cũng như bảo vệ quyền của người đăng […]

Facebook của chúng tôi