Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện sửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH trước khi có Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH: Trong quá trình nộp đơn khó tránh khỏi những sai sót về mặt hình thức, nội dung hoặc chủ đơn có sự thay đổi về tên, địa chỉ… – lúc này, chủ đơn có thể thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu để đảm bảo đơn hợp lệ.

Sửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH ở giai đoạn thẩm định hình thức

Ở giai đoạn này, các trường hợp phải sửa đổi, bổ sung đơn chủ yếu là do Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu sửa đơn vì người nộp đơn phân nhóm sai. Cụ thể: Trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo chủ đơn tiến hành phân nhóm lại và nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH giai đoạn này.

Hồ sơ sửa đơn bao gồm:

 • Công văn phúc đáp thông báo thẩm định hình thức. Người nộp đơn có thời hạn thực hiện thủ tục phúc đáp sửa đổi, bổ sung giai đoạn thẩm định hình thức trong vòng 02 tháng kể từ ngày ra thông báo
 • Nộp lệ phí bổ sung do phân nhóm sai

Sau khi sửa đổi, bổ sung đơn, nếu việc sửa chữa đạt yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và Công bố đơn hợp lệ. Ngược lại, nếu việc sửa chưa không đạt yêu cầu, Cục sẽ ra Quyết định từ chối đơn. Chủ đơn có quyền khiếu nại đối với kết quả này. كيف تلعب بوكر

Sửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH ở giai đoạn thẩm định nội dung

Ở giai đoạn này, chủ đơn có quyền:

 • Sửa đổi, bổ sung đơn tương ứng nếu thấy lý do dự định từ chối đơn của Cục Sở hữu trí tuệ là xác đáng
 • Loại bỏ một phần mẫu nhãn hiệu đã đăng ký bị Cục từ chối để đảm bảo đơn đăng ký có thể được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp này, hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Công văn phúc đáp thông báo thẩm định nội dung đơn. Người nộp đơn có thời hạn thực hiện thủ tục phúc đáp sửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH giai đoạn này: trong vòng 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để có ý kiến giải trình hoặc sửa chữa thiếu sót
 • 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn ĐKNH được thay đổi

Sau khi sửa đổi, bổ sung đơn, nếu việc sửa chữa đạt yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo dự định cấp văn bằng, sau khi chủ đơn nộp lệ phí theo yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Ngược lại, nếu việc sửa chữa không đạt yêu cầu, Cục sẽ ra Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ. بيت واي Chủ đơn có quyền khiếu nại đối với kết quả này.

Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn do chủ đơn có thay đổi tên, địa chỉ, thay đổi chủ đơn nhãn hiệu

Trong trường hợp này, hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH
 • Các giấy tờ pháp lý liên quan: bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ và Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Lưu ý: Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì không được chấp nhận, người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu. موقع المراهنات على المباريات

Như vậy, trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn. Người yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn theo luật định.

5/5 – (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  ContentsSửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH ở giai đoạn thẩm định hình thứcSửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH ở giai đoạn thẩm định nội dungSửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn do chủ đơn có thay đổi tên, địa […]

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  ContentsSửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH ở giai đoạn thẩm định hình thứcSửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH ở giai đoạn thẩm định nội dungSửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn do chủ đơn có thay đổi tên, địa […]

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  ContentsSửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH ở giai đoạn thẩm định hình thứcSửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH ở giai đoạn thẩm định nội dungSửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn do chủ đơn có thay đổi tên, địa […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  ContentsSửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH ở giai đoạn thẩm định hình thứcSửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH ở giai đoạn thẩm định nội dungSửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn do chủ đơn có thay đổi tên, địa […]

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  ContentsSửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH ở giai đoạn thẩm định hình thứcSửa đổi, bổ sung đơn ĐKNH ở giai đoạn thẩm định nội dungSửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn do chủ đơn có thay đổi tên, địa […]

  Facebook của chúng tôi