Tên doanh nghiệp tên thương mại có được trùng với nhãn hiệu của người khác không?

Tên doanh nghiệp, tên thương mại và nhãn hiệu là các khái niệm thường bị nhầm lẫn với nhau. Nhiều trường hợp, doanh nghiệp lăn tăn khi tên doanh nghiệp của mình bị trùng với nhãn hiệu của người khác. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các thông tin về vấn đề trên.

1. Khái niệm tên doanh nghiệp, tên thương mại, nhãn hiệu? 

1.1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là tên gọi của doanh nghiệp được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm hai thành tố là “loại hình doanh nghiệp + tên riêng”. Ví dụ: Công ty TNHH Tư vấn ASLaw.

Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành (Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014).

1.2 Tên thương mại

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. (Khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ).

Ví dụ: Tên thương mại của Công ty TNHH Tư vấn ASLaw là “ASLaw”.

1.3. Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. (Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ)

Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. (Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ)

Nói ngắn gọn, tên doanh nghiệp là tên gọi đầy đủ của doanh nghiệp. Tên thương mại là tên gọi dùng trong hoạt động kinh doanh, giao dịch. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

2. Tên doanh nghiệp có được trùng với nhãn hiệu của người khác không? 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

“Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.”

3. Tên thương mại có được trùng với nhãn hiệu của người khác không? 

Theo quy định tại Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ. Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Ngược lại, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu là dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.

Có thể thấy, tên doanh nghiệp, tên thương mại và nhãn hiệu là các khái niệm khác nhau. Các chủ thể khi hoạt động kinh doanh cần lưu ý lựa chọn tên cho phù hợp, tránh xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon như thế nào trong năm 2023?

  Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon như thế nào trong năm 2023?

  Contents1. Khái niệm tên doanh nghiệp, tên thương mại, nhãn hiệu? 1.1. Tên doanh nghiệp1.2 Tên thương mại1.3. Nhãn hiệu2. Tên doanh nghiệp có được trùng với nhãn hiệu của người khác không? 3. Tên thương mại có được trùng với nhãn […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Contents1. Khái niệm tên doanh nghiệp, tên thương mại, nhãn hiệu? 1.1. Tên doanh nghiệp1.2 Tên thương mại1.3. Nhãn hiệu2. Tên doanh nghiệp có được trùng với nhãn hiệu của người khác không? 3. Tên thương mại có được trùng với nhãn […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Contents1. Khái niệm tên doanh nghiệp, tên thương mại, nhãn hiệu? 1.1. Tên doanh nghiệp1.2 Tên thương mại1.3. Nhãn hiệu2. Tên doanh nghiệp có được trùng với nhãn hiệu của người khác không? 3. Tên thương mại có được trùng với nhãn […]

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Contents1. Khái niệm tên doanh nghiệp, tên thương mại, nhãn hiệu? 1.1. Tên doanh nghiệp1.2 Tên thương mại1.3. Nhãn hiệu2. Tên doanh nghiệp có được trùng với nhãn hiệu của người khác không? 3. Tên thương mại có được trùng với nhãn […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Contents1. Khái niệm tên doanh nghiệp, tên thương mại, nhãn hiệu? 1.1. Tên doanh nghiệp1.2 Tên thương mại1.3. Nhãn hiệu2. Tên doanh nghiệp có được trùng với nhãn hiệu của người khác không? 3. Tên thương mại có được trùng với nhãn […]

  Facebook của chúng tôi