5 lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc

Việt Nam và Trung Quốc  có chung đường biên giới rất dài. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Trung Quốc và ngược lại. Tuy nhiên, vấn đề xâm phạm nhãn hiệu ở Trung Quốc đang trở thành vấn đề cấp thiết khiến rất nhiều doanh nghiệp lo lắng. Để ngăn chặn việc bị đánh mất nhãn hiệu, xâm phạm nhãn hiệu, các doanh nghiệp Việt Nam nên chú trọng và ưu tiên hàng đầu cho việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới như Trung Quốc. Bài viết hôm nay sẽ cung cấp tới bạn những điều cần lưu ý khi đăng kí nhãn hiệu ở Trung Quốc.

1,Nguồn luật quy định việc đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Pháp luật hiện hành quy định nguyên tắc xác lập quyền và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trên toàn bộ lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngoại trừ Đài Loan và Hồng Kông là Luật Nhãn hiệu Trung Quốc năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/05/2014.

2, Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc

Cơ quan Nhãn hiệu Trung Quốc (CTMO) là cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu ở quốc gia này.

Cơ quan này hiện nay chỉ chấp nhận danh mục sản phẩmhàng hóa / dịch vụ được quy định giống như theo bảng phân loại Nice phiên bản lần thứ 10.

3, Các dấu hiệu có khả năng đăng ký

Không định nghĩa nhãn hiệu nào được nêu trong Luật nhãn hiệu Trung Quốc năm 2013. Tuy nhiên, những dấu hiệu sau thuộc các biểu tượng có thể nhìn thấy được và có chức năng phân biệt hàng hóa và/hoặc dịch vụ của một cá nhân hay tổ chức này với các cá nhân, tổ chức khác thì có khả năng đăng ký như một nhãn hiệu:

 • Từ, ngữ
 • Tên;
 • Hình;
 • Hình dạng 3 chiều (3D);
 • Màu sắc;
 • Khẩu hiệu;
 • Âm thanh (nhãn hiệu âm thanh mới được chấp nhận từ ngày 01/05/2014);
 • Bao bì sản phẩm (không phải tất cả các dạng bao bì sản phẩm có thể được chấp nhận đăng ký nhãn hiệu; chỉ có bao bì nhãn hiệu chứa những dấu hiệu có khả năng phân biệt mới được chấp nhận đăng ký).

4, Những dấu hiệu không đủ điều kiện bảo hộ

 • Dấu hiệu trái với chuẩn mực đạo đức hoặc trật tự công cộng;
 • Từ ngữ chung và thông dụng;
 • Tên gọi, cờ hiệu hoặc biểu tượng của các quốc gia, khu vực hoặc các tổ chức quốc tế;
 • Dấu hiệu không có khả năng phân biệt do thiếu bằng chứng chứng minh nó đã giành được khả năng phân biệt nhờ quá trình sử dụng (secondary meaning);
 • Dấu hiệu mà về cơ bản đóng chức năng là tên họ;
 • Dấu hiệu về cơ bản là tên địa danh (khác với Chỉ dẫn địa lý hay Tên gọi xuất xứ);
 • Dấu hiệu có thể lừa dối người tiêu dùng.

5, Chủ nhãn hiệu hàng hóa phải làm các thủ tục gì khi có những thay đổi về tên hoặc địa chỉ của mình?

Theo luật nhãn hiệu hàng hóa của Trung Quốc, bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tên hoặc địa chỉ của chủ sở hữu Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đều phải đăng ký với Cơ quan nhãn hiệu hàng hóa Trung Quốc ghi nhận để các thay đổi này có hiệu lực tại Trung Quốc. Đơn yêu cầu ghi nhận thay đổi tên và địa chỉ của chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cần kèm theo các tài liệu sau:

+ Giấy ủy quyền xác nhận;

+ Bản sao Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

+ Xác nhận thay đổi tên hoặc địa chỉ chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại nước.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Contents1,Nguồn luật quy định việc đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc2, Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc3, Các dấu hiệu có khả năng đăng ký4, Những dấu hiệu không đủ điều kiện bảo […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Contents1,Nguồn luật quy định việc đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc2, Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc3, Các dấu hiệu có khả năng đăng ký4, Những dấu hiệu không đủ điều kiện bảo […]

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Contents1,Nguồn luật quy định việc đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc2, Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc3, Các dấu hiệu có khả năng đăng ký4, Những dấu hiệu không đủ điều kiện bảo […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Contents1,Nguồn luật quy định việc đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc2, Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc3, Các dấu hiệu có khả năng đăng ký4, Những dấu hiệu không đủ điều kiện bảo […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Contents1,Nguồn luật quy định việc đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc2, Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc3, Các dấu hiệu có khả năng đăng ký4, Những dấu hiệu không đủ điều kiện bảo […]

  Facebook của chúng tôi