Tư vấn chuyển nhượng nhãn hiệu mới nhất

Posted by A&S on 25-6-2020

Chuyển nhượng nhãn hiệu là một hình thức hữu hiệu khi chủ sở hữu nhãn hiệu có nhu cầu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho chủ thể khác. Bài viết dưới đây là tư vấn mới nhất về chuyển nhượng nhãn hiệu.

1. Chuyển nhượng nhãn hiệu là gì?

Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho tổ chức; cá nhân khác.

Theo đó, bên chuyển giao sẽ chấm dứt quyền sở hữu đối với nhãn hiệu và xác lập quyền sở hữu cho bên nhận chuyển giao.

2. Điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu

 • Hợp đồng chuyển nhượng phải được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Hợp đồng lập dưới dạng văn bản (gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp)
 • Chủ sở hữu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.
 • Không gây nhầm lẫn về về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
 • Bên nhận chuyển nhượng là tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

3. Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của các bên;
 • Căn cứ chuyển nhượng;
 • Giá chuyển nhượng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.

4. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

 • Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 01-HĐCN, Phụ lục D của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
 • Hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao công chứng); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

5. Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu

Bước 1: Các bên thỏa thuận và soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Bước 2: Thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các công việc sau:

 • Ra quyết định cấp Giấy chứng nhận. 
 • Ghi nhận vào văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới.
 • Ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;
 • Công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục sau:

 • Ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ký thông báo để sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối;
 • Ra thông báo từ chối đăng ký hợp đồng nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định.

Trên đây là tư vấn mới nhất về chuyển nhượng nhãn hiệu.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trong quá trình lưu giữ và sử dụng, Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thể bị hỏng hoặc bị mất. Lúc này chủ sở hữu có thể tiến hành yêu cầu cơ quan có thẩm quyền […]

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Tên miền quốc gia Việt Nam .vn được đăng ký và cấp theo nguyên tắc […]

Nguồn thông tin tối thiểu sử dụng trong quá trình thẩm định đơn

Nguồn thông tin có thể cung cấp các tư liệu để làm căn cứ và lý do từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho một đơn đăng ký nhãn hiệu tương đối đa dạng.Thẩm định viên sẽ đánh giá […]

Nhãn hiệu nổi tiếng có bắt buộc phải đăng ký không?

Khác với các loại nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu thông thường,…nhãn hiệu nổi tiếng có quy định riêng biệt và chi tiết về tiêu chí đánh giá. Vậy pháp luật có bắt buộc đăng ký […]

Sự khác biệt giữa nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi và nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu được sử dụng thừa nhận rộng rãi và nhãn hiệu nổi tiếng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt giữa hai đối tượng này được thể hiện rõ ràng trong các quy định của […]

Facebook của chúng tôi