Bảo hộ logo shop quần áo

Posted by A&S on 17-9-2019

Bảo hộ logo shop quần áo là gì? Ai có quyền đăng ký? Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu để được bảo hộ logo shop quần áo? Nếu không đăng ký thì rủi ro thế nào tới cá nhân, doanh nghiệp?

Logo shop quần áo là dấu hiệu để người tiêu dùng nhận biết nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ là ai, phân biệt với các nhãn hiệu cũng kinh doanh mặt hàng quần áo thời trang. Chất lượng làm nên thương hiệu, thương hiệu hay logo shop quần áo càng độc đáo, dễ nhớ thì khả năng phổ biến trên thị trường càng cao, nếu sản phẩm quần áo đó được nhiều người lựa chọn.

Ai có quyền đăng ký bảo hộ logo shop quần áo?

Pháp luật quy định cá nhân, tổ chức hợp pháp đều có quyền đăng ký nhãn hiệu để được bảo hộ logo cho shop quần áo. Họ có thể là người trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (do Cục sở hữu trí tuệ cấp phép).

Đăng ký bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?

Đại diện sở hữu công nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kinh doanh dịch vụ và hành nghề dịch vụ sẽ được Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận đại diện bằng văn bản. Trách nhiệm của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được quy định như sau:

Điều 153. Trách nhiệm của đại diện sở hữu công nghiệp

1.Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thông báo rõ các khoản, các mức phí và lệ phí liên quan đến thủ tục xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến việc bảo hộ logo shop quần áo, các khoản và các mức phí dịch vụ theo bảng phí dịch vụ đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp;

b) Giữ bí mật thông tin, tài liệu được giao liên quan đến vụ việc mà mình đại diện;

c) Thông tin trung thực và đầy đủ mọi thông báo, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp; giao kịp thời văn bằng bảo hộ và các quyết định khác cho bên được đại diện;

d) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được đại diện bằng cách đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với bên được đại diện;

đ) Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp mọi thay đổi về tên, địa chỉ và các thông tin khác của bên được đại diện khi cần thiết.

2. Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phải chịu trách nhiệm dân sự đối với người được đại diện về hoạt động đại diện do người đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện nhân danh tổ chức.

Như vậy, việc đăng ký để được bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp sẽ giúp cá nhâ, doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra và được độc quyền thương hiệu do chính họ tạo ra.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

ContentsAi có quyền đăng ký bảo hộ logo shop quần áo?Đăng ký bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?1.Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:2. […]

Những lưu ý về quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu

Những lưu ý về quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu

ContentsAi có quyền đăng ký bảo hộ logo shop quần áo?Đăng ký bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?1.Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:2. […]

Các bước để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ?

Các bước để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ?

ContentsAi có quyền đăng ký bảo hộ logo shop quần áo?Đăng ký bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?1.Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:2. […]

6 đối tượng không được bảo hộ làm nhãn hiệu?

6 đối tượng không được bảo hộ làm nhãn hiệu?

ContentsAi có quyền đăng ký bảo hộ logo shop quần áo?Đăng ký bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?1.Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:2. […]

Lợi ích khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Lợi ích khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

ContentsAi có quyền đăng ký bảo hộ logo shop quần áo?Đăng ký bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?1.Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:2. […]

Facebook của chúng tôi