Bảo hộ logo shop quần áo

Bảo hộ logo shop quần áo là gì? Ai có quyền đăng ký? Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu để được bảo hộ logo shop quần áo? Nếu không đăng ký thì rủi ro thế nào tới cá nhân, doanh nghiệp? افضل موقع مراهنات عربي

Logo shop quần áo là dấu hiệu để người tiêu dùng nhận biết nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ là ai, phân biệt với các nhãn hiệu cũng kinh doanh mặt hàng quần áo thời trang. Chất lượng làm nên thương hiệu, thương hiệu hay logo shop quần áo càng độc đáo, dễ nhớ thì khả năng phổ biến trên thị trường càng cao, nếu sản phẩm quần áo đó được nhiều người lựa chọn.

Ai có quyền đăng ký bảo hộ logo shop quần áo?

Pháp luật quy định cá nhân, tổ chức hợp pháp đều có quyền đăng ký nhãn hiệu để được bảo hộ logo cho shop quần áo. Họ có thể là người trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (do Cục sở hữu trí tuệ cấp phép).

Đăng ký bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?

Đại diện sở hữu công nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kinh doanh dịch vụ và hành nghề dịch vụ sẽ được Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận đại diện bằng văn bản. Trách nhiệm của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được quy định như sau:

Điều 153. Trách nhiệm của đại diện sở hữu công nghiệp

1.Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thông báo rõ các khoản, các mức phí và lệ phí liên quan đến thủ tục xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến việc bảo hộ logo shop quần áo, các khoản và các mức phí dịch vụ theo bảng phí dịch vụ đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp;

b) Giữ bí mật thông tin, tài liệu được giao liên quan đến vụ việc mà mình đại diện;

c) Thông tin trung thực và đầy đủ mọi thông báo, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp; giao kịp thời văn bằng bảo hộ và các quyết định khác cho bên được đại diện;

d) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được đại diện bằng cách đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với bên được đại diện;

đ) Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp mọi thay đổi về tên, địa chỉ và các thông tin khác của bên được đại diện khi cần thiết.

2. Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phải chịu trách nhiệm dân sự đối với người được đại diện về hoạt động đại diện do người đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện nhân danh tổ chức. قواعد لعب البوكر

Như vậy, việc đăng ký để được bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp sẽ giúp cá nhâ, doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra và được độc quyền thương hiệu do chính họ tạo ra. موقع المراهنات

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  ContentsAi có quyền đăng ký bảo hộ logo shop quần áo?Đăng ký bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?1.Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:2. […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  ContentsAi có quyền đăng ký bảo hộ logo shop quần áo?Đăng ký bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?1.Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:2. […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  ContentsAi có quyền đăng ký bảo hộ logo shop quần áo?Đăng ký bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?1.Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:2. […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm nước hoa

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm nước hoa

  ContentsAi có quyền đăng ký bảo hộ logo shop quần áo?Đăng ký bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?1.Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:2. […]

  Đăng ký thương hiệu cho sản phẩm bánh ngọt

  Đăng ký thương hiệu cho sản phẩm bánh ngọt

  ContentsAi có quyền đăng ký bảo hộ logo shop quần áo?Đăng ký bảo hộ logo shop quần áo thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?1.Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:2. […]

  Facebook của chúng tôi