Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền liên quan theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan:

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

 1. Trường hợp không được chuyển nhượng:

Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 (trừ quyền công bố tác phẩm.Theo đó, Điều 19 quy định các quyền nhân thân bao gồm:

 • Đặt tên cho tác phẩm.
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29, bao gồm các quyền sau:

 • Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn.
 • Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.
 1. Trường hợp có đồng chủ sở hữu:

Việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu. Trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

 1. Chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác:

Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

 

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  ContentsTrường hợp không được chuyển nhượng:Trường hợp có đồng chủ sở hữu:Chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác: Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo là dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tương […]

  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  ContentsTrường hợp không được chuyển nhượng:Trường hợp có đồng chủ sở hữu:Chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác: Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, website đã là một phần không thể […]

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  ContentsTrường hợp không được chuyển nhượng:Trường hợp có đồng chủ sở hữu:Chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác: Âm nhạc luôn là lĩnh vực tinh thần không thể tách rời với nhân loại. […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  ContentsTrường hợp không được chuyển nhượng:Trường hợp có đồng chủ sở hữu:Chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác: Sau đây, ASLAW xin giới thiệu toàn bộ quy trình đăng ký nhãn hiệu cho […]

  Những yếu tố quyết định trong cuộc chiến thương hiệu

  Những yếu tố quyết định trong cuộc chiến thương hiệu

  ContentsTrường hợp không được chuyển nhượng:Trường hợp có đồng chủ sở hữu:Chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác: Thương hiệu, nói trắng ra chính là nhãn hiệu đã được “tôi luyện” qua thời […]

  Facebook của chúng tôi