Đăng ký nhãn hiệu ở Malaysia

Malaysia là một trong những nước có hồ sơ kinh tế rất tốt tại châu Á, GDP tăng trưởng trung bình 6,5% trong gần 50 năm. Yếu tố thúc đẩy kinh tế Malaysia là các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoa học, thương mại hay du lịch. Quốc gia này cũng dành nhiều sự quan tâm đối với vấn đề sở hữu trí tuệ. Vì vậy, trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản về đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia này

1, Nhãn hiệu tại Malaysia là gì?

Một nhãn hiệu là một dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp bởi một doanh nghiệp này với những doanh nghiệp khác.

Ở Malaysia, bất kỳ từ, chữ cái đặc biệt,chữ số, thiết bị, nhãn hiệu, tiêu đề, vé, tên, chữ ký, nhãn hoặc kết hợp được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ có thể được coi là nhãn hiệu thương mại (Theo phần 3 và 10 của Đạo luật Thương hiệu 1976).

 • Slogan có thể được coi là nhãn hiệu nếu chúng là đặc biệt hoặc có được các ký tự đặc biệt thông qua việc sử dụng. Khẩu hiệu bao gồm: cụm từ khen ngợi hoặc chỉ đơn thuần là quảng cáo
 • Dấu màu đơn có thể đăng ký ở Malaysia nếu họ có thể đại diện sử dụng đồ họa quốc tế mã nhận dạng màu được công nhận và các nhãn hiệu đã trở nên có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của người này thực hiện từ người khác thông qua sử dụng rất rộng rãi. Tuy nhiên, đến nay vẫn không được phép đánh dấu màu đơn đăng ký tại Malaysia.
 • Dấu ba chiều, dấu âm thanh và mùi không thể đăng ký như nhãn hiệu thương mại tại Malaysia. Nhãn hiệu thương mại Đạo luật 1976 hiện đang được xem xét tới điều này.

2, Những đối tượng, chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu ở Malaysia?

Nhìn chung, bất kỳ ai có ý định sử dụng một nhãn hiệu thương mại hoặc được sử dụng bởi các bên thứ ba thì đều có thể đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia này.

Như vậy, một cá nhân hoặc pháp nhân sẽ có quyền đăng ký nhãn hiệu ở Malaysia

3, Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia ở cơ quan nào?

Bạn có thể đăng ký nhãn hiệu ở Malaysia tại : The official postal of intellectual property corporation of Malaysia ( My IPO)

4, Lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

 • Đăng ký, theo Đạo luật nhãn hiệu 1976, cho bạn quyền độc quyền ngăn chặn người khác tiếp thị giống hệt nhau hoặc các sản phẩm tương tự dưới cùng hoặc một sản phẩm tương tự khó hiểu ở bất cứ đâu trong Quốc gia.
 • Làm cho dễ thực thi hơn, vì nó làm giảm gánh nặng chứng minh tố tụng. Ngược lại, trong một hành động bỏ qua, chủ sở hữu nhãn hiệu cần thể hiện rằng nhãn hiệu là đặc biệt, mà không phải là luôn dễ chứng minh.
 • Đôi khi, một nhãn hiệu thương mại đã đăng ký với một danh tiếng tốt trong người tiêu dùng cũng có thể được sử dụng để có được tài trợ từ tổ chức tài chính. Điều này đóng vai trò quan trọng của thương hiệu đối với kinh doanh thành công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Contents1, Nhãn hiệu tại Malaysia là gì?2, Những đối tượng, chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu ở Malaysia?3, Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia ở cơ quan nào?4, Lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Contents1, Nhãn hiệu tại Malaysia là gì?2, Những đối tượng, chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu ở Malaysia?3, Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia ở cơ quan nào?4, Lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia […]

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Contents1, Nhãn hiệu tại Malaysia là gì?2, Những đối tượng, chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu ở Malaysia?3, Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia ở cơ quan nào?4, Lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Contents1, Nhãn hiệu tại Malaysia là gì?2, Những đối tượng, chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu ở Malaysia?3, Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia ở cơ quan nào?4, Lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Contents1, Nhãn hiệu tại Malaysia là gì?2, Những đối tượng, chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu ở Malaysia?3, Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia ở cơ quan nào?4, Lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia […]

  Facebook của chúng tôi