Đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria

Nigeria, có tên chính thức là Cộng hòa Liên bang Nigeria (phiên âm Tiếng Việt: Ni-giê-ri-a) là một quốc gia thuộc khu vực Tây Phi và cũng là nước đông dân nhất tại châu Phi với dân số đông thứ 7 trên thế giới. Nigeria là một nước đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế tiến nhanh tới nhóm các nước có thu nhập trung bình. Chủ thể muốn mở rộng thị trường sang nước này, trước tiên phải lưu ý tới vấn đề bảo hộ thương hiệu của mình để nhằm khẳng định mình trên một thị trường mới. Bài viết đề cập đến một số vấn đề cơ bản khi đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria.

1, Nhãn hiệu tại Nigeria là gì?

Nhãn hiệu tại Nigeria là một biểu tượng hoặc một dấu hiệu phân biệt hàng hóa và dịch vụ của một doanh nghiệp với một doanh nghiệp khác. Chủ sở hữu có thể đăng ký nhãn hiệu của mình dưới tên, logo, slogan, tên miền, hình dạng, màu sắc hoặc âm thanh.

Điều này có thể bảo vệ hợp pháp nhãn hiệu của chủ sở hữu khỏi bị đối thủ sử dụng. Nhãn hiệu phải sử dụng cho hàng hóa và dịch vụ tương ứng.

Một nhãn hiệu cung cấp sự bảo vệ cho chủ sở hữu nhãn hiệu bằng cách đảm bảo quyền độc quyềnsử dụng nó để xác định hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc ủy quyền cho người khác sử dụng nó để thương mại hóa nhãn hiệu.

2, Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria

Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký.

Danh mục sản phẩm mang nhãn hiệu (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Thông tin người nộp đơn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có);

Giấy ủy quyền.

3, Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria có thể kéo dài từ 14-18 tháng

Nhãn hiệu của chủ sở hữu sẽ được bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn và sau 10 năm chủ sở hữu phải tiến hành gia hạn nhãn hiệu. Mỗi lần gia hạn được 10 năm.

Như vậy có thể thấy nhãn hiệu của chủ sở hữu nếu đăng ký thành công sẽ có thời gian được bảo hộ vĩnh viễn nếu liên tục gia hạn mỗi 10 năm sử dụng.

4, Đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp

Trước khi tiến hành bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu nên tìm đến các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp. Tại đây đại diện sẽ cùng với chủ sở hữu lên ý tưởng về nhãn hiệu sao cho phù hợp với những yêu cầu của pháp luật Nigeria. Ngoài ra, về khả năng thương mại hóa của nhãn hiệu mà chủ sở hữu cần bảo hộ, phí liên quan đến quá trình đăng ký cũng như duy trì hiệu lực văn bằng.

Mọi thủ tục liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ được đại diện thực hiện thông qua hình thức ủy quyền. Chủ sở hữu chỉ cần trả phí, cung cấp thông tin đầy đủ mà không phải tốn quá nhiều công sức trong việc tìm hiểu những vấn đề khác liên quan.

Như vậy, trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria, cá nhân, tổ chức sẽ cần biết những điểm cơ bản trên để hiểu hơn về đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Contents1, Nhãn hiệu tại Nigeria là gì?2, Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria3, Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria.4, Đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Contents1, Nhãn hiệu tại Nigeria là gì?2, Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria3, Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria.4, Đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp […]

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Contents1, Nhãn hiệu tại Nigeria là gì?2, Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria3, Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria.4, Đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Contents1, Nhãn hiệu tại Nigeria là gì?2, Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria3, Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria.4, Đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Contents1, Nhãn hiệu tại Nigeria là gì?2, Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria3, Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria.4, Đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp […]

  Facebook của chúng tôi