Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý là gì?

Posted by A&S on 6-7-2020

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý là vấn đề người nộp đơn cần quan tâm khi đăng ký bảo hộ dấu hiệu dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lý. 

1. Chỉ dẫn địa lý là gì?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

2. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Một sản phẩm được bảo hộ dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lý phải đáp ứng các điều kiện về:

 • + địa lý
 • + danh tiếng
 • + chất lượng, đặc tính.

Thứ nhất, về địa lý.

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ:

 • + khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ
 • + hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con người quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

Trong đó:

+ Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố về khí hậu, thuỷ văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác.

+ Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương.

Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ.

Thứ hai, về danh tiếng.

Danh tiếng được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm. Điều này được đánh giá thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và lựa chọn sản phẩm đó.

Thứ ba, về chất lượng, đặc tính.

Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng:

 • + một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng; hoặc cảm quan về vật lý, hóa học, vi sinh; và
 • + các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.

3. Các trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

 • – Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;
 • – Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;
 • – Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;
 • – Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

4. Ai có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý?

Người có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó mà thuộc về Nhà nước.

Nói cách khác, nhà nước có quyền đăng ký và là chủ sở hữu của chỉ dấn địa lý. Nhà nước trao quyền này cho các chủ thể sau:

 • + Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
 • + Tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó; hoặc
 • + Cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

1. Căn cứ pháp lý: Điều 14 Nghị định 103/2006/NĐ-CP.  Điều 22 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. 2.  Người có quyền khiếu nại Người nộp đơn và Mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết […]

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý mới nhất

1. Tài liệu tối thiểu  – Tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lý (mẫu số 05-CDĐL Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN); – Bản mô tả tính chất/ chất lượng đặc thù và/hoặc danh tiếng của sản phẩm; […]

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì?

Bạn đã từng nhấc nắp một thiết bị điện tử. Bạn nhìn thấy  trong đó có một bảng mach với hình vuông nhỏ ở trung tâm. Các kết nối chạy từ nó đến các chân kim loại xung quanh như […]

Nhập khẩu song song theo quy định của pháp luật Việt Nam

Nhập khẩu song song là hoạt động được nhiều nước trên thế giới thừa nhận trong đó có Việt Nam. 1. Nhập khẩu song song là gì? Căn cứ pháp lý: Khoản 2b Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ; […]

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt Nam

Chỉ dẫn địa lý có chức năng xác định nguồn gốc địa lý của một sản phẩm, chỉ dẫn sản phẩm đến từ một khu vực địa lý với những điều kiện độc đáo, ưu việt. Danh tiếng của sản […]

Facebook của chúng tôi