Giới hạn quyền tác giả

Posted by on 26-8-2019

Giới hạn quyền tác giả là những hạn chế về quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hay còn được hiểu như là các ngoại lệ của quyền tác giả. Hình thức chủ yếu của những hạn chế này là các trường hợp sử dụng tự do các tác phẩm đã công bố, trong đó có trường hợp phải thanh toán tiền sử dụng, có trường hợp không phải thanh toán tiền sử dụng.

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi năm 2009 quy định về các trường hợp giới hạn quyền tác giả như sau:

Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 25 Luật SHTT), bao gồm:

– Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân (trừ tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính).

– Trích dẫn hợp lí tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình.

– Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại.

– Giới hạn quyền tác giả trong việc sao chép 1 bản tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu (trừ tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính).

– Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kì hình thức nào.

– Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy.

– Giới hạn quyền tác giả trong việc chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó.

– Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị.

– Nhập khẩu một bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 26 Luật SHTT), bao gồm:

– Giới hạn quyền tác giả trong trường hợp tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kì hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút hoặc thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng.

– Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kì hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng theo quy định của Chính phủ.

 

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

ContentsTrường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 25 Luật SHTT), bao gồm:Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng […]

4 Thương hiệu Việt lớn lâm vào cảnh “mẹ đẻ đánh mất con”

4 Thương hiệu Việt lớn lâm vào cảnh “mẹ đẻ đánh mất con”

ContentsTrường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 25 Luật SHTT), bao gồm:Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng […]

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch mới nhất 2021

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch mới nhất 2021

ContentsTrường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 25 Luật SHTT), bao gồm:Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng […]

Thương hiệu – tài sản vô hình của doanh nghiệp

Thương hiệu – tài sản vô hình của doanh nghiệp

ContentsTrường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 25 Luật SHTT), bao gồm:Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng […]

Đăng ký bảo hộ thương hiệu nhà hàng

Đăng ký bảo hộ thương hiệu nhà hàng

ContentsTrường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 25 Luật SHTT), bao gồm:Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng […]

Facebook của chúng tôi