Nguồn thông tin tối thiểu sử dụng trong quá trình thẩm định đơn

Posted by on 26-8-2019

Nguồn thông tin có thể cung cấp các tư liệu để làm căn cứ và lý do từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho một đơn đăng ký nhãn hiệu tương đối đa dạng.Thẩm định viên sẽ đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của nhãn hiệu qua các nguồn. Để thẩm định nội dung, các thẩm định viên cần tiến hành tra cứu các nguồn thông tin tối thiểu sau đây:

Các đơn quốc gia và đơn quốc tế:

Nguồn thông tin tra cứu qua các đơn quốc gia (đơn nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ) và các đơn quốc tế (đơn nộp theo Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố trên internet). Các đơn quốc gia và các đơn quốc tế có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định nội dung cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự.

Các nhãn hiệu còn hiệu lực:

Thẩm định viên tiến hành tra cứu nguồn thông tin qua các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ hoặc thừa nhận bảo hộ đang còn hiệu lực tại Việt Nam (kể cả các nhãn hiệu nổi tiếng) dùng cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan.

Các nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực:

Các nhãn hiệu được đăng ký đã chấm dứt hiệu lực trong thời hạn chưa quá 5 năm, trừ trường hợp nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực vì lý do không sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật Sở hữu trí tuệ, dùng cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự. Theo quy định này, kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hạn, nhãn hiệu vẫn sẽ được bảo hộ trong vòng 5 năm nếu không thuộc trường hợp nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực. Nguồn thông tin này hết sức cần thiết trong quá trình thảm định đơn.

Các chỉ dẫn địa lý:

Điểm l Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT quy định nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá”. Do đó, nếu xét thấy dấu hiệu nêu trong đơn gây hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hóa, Cục SHTT sẽ căn cứ vào nguồn thông tin khi tra cứu các chỉ dẫn địa lý để đánh giá.

Dấu hiệu không được bảo hộ:

Chỉ dẫn nguồn gốc địa lý hàng hoá, dịch vụ; tên địa lý, các loại dấu chất lượng, dấu kiểm tra; quốc kỳ, quốc huy của các quốc gia; cờ, tên, biểu tượng của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam và thế giới; tên và hình ảnh lãnh tụ, anh hùng dân tộc, tên và hình ảnh danh nhân Việt Nam và nước ngoài… mà Cục Sở hữu trí tuệ sưu tầm và lưu giữ hoặc được biết đến rộng rãi trên mạng thông tin toàn cầu.

Bên cạnh việc tra cứu nguồn thông tin tối thiểu, trong trường hợp cần thiết có thể tra cứu các nguồn thông tin tham khảo ngoài nguồn thông tin tối thiểu nêu trên, như kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ, các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày ưu tiên sớm hơn, tên thương mại,…

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trong quá trình lưu giữ và sử dụng, Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thể bị hỏng hoặc bị mất. Lúc này chủ sở hữu có thể tiến hành yêu cầu cơ quan có thẩm quyền […]

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Tên miền quốc gia Việt Nam .vn được đăng ký và cấp theo nguyên tắc […]

Nhãn hiệu nổi tiếng có bắt buộc phải đăng ký không?

Khác với các loại nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu thông thường,…nhãn hiệu nổi tiếng có quy định riêng biệt và chi tiết về tiêu chí đánh giá. Vậy pháp luật có bắt buộc đăng ký […]

Sự khác biệt giữa nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi và nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu được sử dụng thừa nhận rộng rãi và nhãn hiệu nổi tiếng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt giữa hai đối tượng này được thể hiện rõ ràng trong các quy định của […]

Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể đều là một dạng của nhãn hiệu. Việc phân loại nhãn hiệu có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo hộ cũng như bảo vệ quyền của người đăng […]

Facebook của chúng tôi