Bảo mật đơn sáng ký sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một trong những điều kiện với sáng chế được bảo hộ là “có tính mới”, do đó việc bảo mật đơn đăng ký sáng chế trước khi được công bố là vô cùng cần thiết. Pháp luật có quy định nào về chế độ bảo mật đơn đăng ký sáng chế? ربح فلوس

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế:

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký sáng theo quy định tại Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009. المراهنات على المباريات Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn. قواعد لعب البوكر Trước thời gian trên, chủ đơn sẽ được bảo mật đơn đăng ký sáng chế theo quy định của pháp luật.

Chế độ bảo mật đơn đăng ký sáng chế trước khi công bố được quy định:

(Điều 111 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009)

Về chủ thể có trách nhiệm bảo mật đơn đăng ký, trước thời điểm đơn đăng ký sáng chế được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm bảo mật thông tin trong đơn. Điều này là dễ hiểu, bởi một trong những điều kiện để sáng chế được bảo hộ là sáng chế đó phải có tính mới. Nếu đơn đăng ký sáng chế bị lộ ra bên ngoài hoặc không được bảo mật  trước khi được Công báo, các chủ thể khác dễ dàng xâm phạm, gây thiệt hại cho người nộp đơn.

Xử lý vi phạm và bổi thường thiệt hại: Cán bộ, công chức của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp làm lộ bí mật thông tin trong đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì bị xử lý kỷ luật; nếu việc làm lộ bí mật thông tin gây thiệt hại cho người nộp đơn thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

 

 

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  ContentsQuyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế:Chế độ bảo mật đơn đăng ký sáng chế trước khi công bố được quy định: Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải […]

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  ContentsQuyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế:Chế độ bảo mật đơn đăng ký sáng chế trước khi công bố được quy định: Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định các chủ thể có quyền khiếu nại […]

  Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

  Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

  ContentsQuyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế:Chế độ bảo mật đơn đăng ký sáng chế trước khi công bố được quy định: Mỹ là một thị trường tiềm năng mà nhiều chủ sở hữu sáng chế muốn đầu […]

  Những điều kiện để được bảo hộ sáng chế

  Những điều kiện để được bảo hộ sáng chế

  ContentsQuyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế:Chế độ bảo mật đơn đăng ký sáng chế trước khi công bố được quy định: Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để giải […]

  Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

  Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

  ContentsQuyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế:Chế độ bảo mật đơn đăng ký sáng chế trước khi công bố được quy định: Tạo ra sáng chế không phải một việc dễ dàng. Tác giả của sáng chế phải […]

  Facebook của chúng tôi