Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể

Posted by on 14-8-2019

Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể đều là một dạng của nhãn hiệu. Việc phân loại nhãn hiệu có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo hộ cũng như bảo vệ quyền của người đăng ký. Đồng thời, việc phân loại nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể cũng giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý chặt chẽ hơn các nhãn hiệu trên thị trường.

Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dựa trên những tính chất, chức năng khác nhau, nhãn hiệu được chia thành năm loại, trong đó, có hai loại đặc trưng là nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận.

Định nghĩa:

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Nhãn hiệu tập thể có thể là xem như một hình thức liên kết hiệu quả trong việc tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của một nhóm doanh nghiệp. Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

So sánh nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể:

Tiêu chí Nhãn hiệu tập thể Nhãn hiệu chứng nhận
Định nghĩa – Khoản 17 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 – Khoản 18 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009
Chức năng – Phân biệt hàng hóa, dịch vụ của thành viên thuộc 1 tổ chức với hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác – Chứng nhận đặc tính, chất lượng,..và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.
Chủ thể nộp đơn – Tổ chức được thành lập hợp pháp – Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.
Chủ thể có quyền sử dụng – Thành viên của tổ chức, bản thân tổ chức đó  
Phạm vi bảo hộ – Phạm vi quốc gia và lĩnh vực mà chủ thể đó đăng ký.

Tóm lại, sự khác biệt giữa nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu tập thể chỉ có thể do các thành viên của tổ chức tập thể sử dụng, trong khi nhãn hiệu chứng nhận có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai có sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn định sẵn.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trong quá trình lưu giữ và sử dụng, Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thể bị hỏng hoặc bị mất. Lúc này chủ sở hữu có thể tiến hành yêu cầu cơ quan có thẩm quyền […]

Xử lý xâm phạm nhãn hiệu

Xâm phạm nhãn hiệu là một trong các vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, lợi ích của doanh nghiệp là chủ sở hữu nhãn hiệu. Việc vi phạm nhãn hiệu làm cho các chủ doanh nghiệp bức […]

Độc quyền thương hiệu cho sản phẩm Hạt điều

Nếu các bạn đã đọc về bài Độc quyền Hồ tiêu, chắc hẳn các bạn cũng cho rằng Hạt điều sẽ là một thị trường có tiềm năng lớn để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. […]

Độc quyền thương hiệu cho sản phẩm hồ tiêu

Hồ tiêu đang là một thế mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế với 70% thị phần trên toàn thế giới. Tình hình xuất khẩu hồ tiêu tại Mỹ Trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam là […]

Độc quyền thương hiệu cà phê

Nhắc tới thương hiệu cà phê Việt Nam, chắc chắn các bạn sẽ nghĩ đến cà phê Trung Nguyên – Thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam và nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng nếu bạn không phải là […]

Facebook của chúng tôi