Quyền của tác giả sáng chế

Posted by on 14-8-2019

Quyền của tác giả sáng chế theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ? Sáng chế – đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp – là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Tác giả của sáng chế sẽ có các quyền liên quan khi sáng chế đó được bảo hộ.

Sáng chế được bảo hộ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trao văn bằng bảo hộ (bằng độc quyền sáng chế). Đây chính là sự ghi nhận, nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế.

Chủ thể có quyền đăng ký sáng chế:

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về chủ thể có quyền đăng ký sáng chế như sau: tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký sáng chế là tác giả của sáng chế, bằng công sức và chi phí của mình.

Sáng chế sẽ không được tạo ra nếu không có hoạt động sáng tạo của tác giả, hay nói cách khác tác giả chính là cha đẻ của sáng chế. Do đó, việc quy định về quyền của tác giả sáng chế là điều vô cùng cần thiết. Thông qua hoạt động đầu tư trí óc của mình, tác giả đã cho ra đời những sáng chế có khả năng đáp ứng các nhu cầu của con người, như nhu cầu di chuyển, nhu cầu giải trí, nhu cầu sinh hoạt…

Ngày nay, sáng chế đã góp phần rất lớn vào sự phát triển của loài người, sáng chế có mặt ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống, ở khắp nơi trên thế giới, do vậy việc ghi nhận công lao của tác giả là điều cần thiết để khuyến khích họ có thêm những sáng chế cho chúng ta.

Tác giả và quyền của tác giả sáng chế:

Tác giả sáng chế là người trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp; trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp thì họ là đồng tác giả.

Quyền nhân thân của tác giả sáng chế:

Được ghi tên là tác giả trong Bằng độc quyền sáng chế.

Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế.

Quyền tài sản của tác giả sáng chế là quyền nhận thù lao theo quy định tại Điều 135 của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan
Đăng ký sáng chế tại Australia (Úc) – Một số câu hỏi thường gặp

Đăng ký sáng chế tại Australia đang ngày được các cá nhân, tổ chức quan tâm. Trong đó một số câu hỏi mà cá nhân, tổ chức đang thắc mắc bao gồm điều kiện đáp ứng sáng chế, các tài […]

Bảo hộ sáng chế và bảo hộ bí mật kinh doanh

Bảo hộ sáng chế và bảo hộ bí mật kinh doanh là điều cần thiết, tuy nhiên, mỗi đối tượng đều có những điểm khác biệt nhất định. Việc bảo hộ cũng như được ghi nhận hai đối tượng nói […]

Bảo mật đơn sáng ký sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một trong những điều kiện với sáng chế được […]

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là việc làm quan trọng để bảo đảm khả năng sử dụng độc quyền đối với sáng chế ấy của chủ sở hữu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ hiểu biết về pháp lý […]

Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là biện pháp pháp lý để đảm bảo khả năng sử dụng độc quyền đối với sáng chế đó cho chủ sở hữu. Đăng ký sáng chế cần đáp ứng tiêu chuẩn và cần tiến hành […]