Nhãn hiệu tại Brunei là gì ?

 1. Căn cứ pháp lý:

Luật Nhãn hiệu tại Brunei, sửa đổi năm 2017.

 1. Khái niệm về nhãn hiệu tại Brunei.

Theo luật Nhãn hiệu năm 2000, Nhãn hiệu là những dấu hiệu nhằm phân biệt sản phẩm dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu bao gồm các hình vẽ, ngôn từ, tiêu đề, chữ ký, hoặc chữ cái, chữ số, hình dạng của sản phẩm, màu sắc hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó.

 1. Điều kiện để nhãn hiệu tại Brunei được bảo hộ.

Theo định nghĩa nêu trên, một nhãn hiệu được bảo hộ trước hết phải được nhìn thấy. Những dấu hiệu như mùi hương hay âm thanh sẽ không được bảo hộ. Thêm vào đó, nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt. Đây là yếu tố quan trọng và được quy định trong hệ thống pháp luật các nước. Mục đích của việc sử dụng nhãn hiệu là nhằm phân biệt giữa các sản phẩm dịch vụ trong cùng một lĩnh vực, nhóm. Do đó mà nhãn hiệu không có khả năng phân biệt sẽ không thể được bảo hộ.

 1. Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu tại Brunei.

– Nhãn hiệu góp phân nâng cao doanh thu của doanh nghiệp. Giúp người tiêu dùng nhớ về sản phẩm dịch vụ dễ dàng hơn.

– Việc đăng ký nhãn hiệu còn giúp chủ sở hữu độc quyền sử dụng nhãn hiệu. Chủ sở hữu có đầy đủ các quyền đối với tài sản vô hình này, như chuyện nhượng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

– Một nhãn hiệu được bảo hộ, còn giúp chủ sở hữu trách được các hành vi xâm phạm từ các chủ thể khác. Phát hiện các hành vi vi phạm và nộp đơn lên cơ quan sở hữu trí tuệ Brunei.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  ContentsCăn cứ pháp lý:Khái niệm về nhãn hiệu tại Brunei.Điều kiện để nhãn hiệu tại Brunei được bảo hộ.Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu tại Brunei. Để tham gia Amazon Brand Registry, thương hiệu của bạn cần phải […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  ContentsCăn cứ pháp lý:Khái niệm về nhãn hiệu tại Brunei.Điều kiện để nhãn hiệu tại Brunei được bảo hộ.Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu tại Brunei. Được biết đến như một trong những quốc gia thịnh vượng nhất […]

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  ContentsCăn cứ pháp lý:Khái niệm về nhãn hiệu tại Brunei.Điều kiện để nhãn hiệu tại Brunei được bảo hộ.Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu tại Brunei. Ngày nay, khi mà nền kinh tế của một đất nước cũng […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  ContentsCăn cứ pháp lý:Khái niệm về nhãn hiệu tại Brunei.Điều kiện để nhãn hiệu tại Brunei được bảo hộ.Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu tại Brunei. Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản trải qua quá trình […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  ContentsCăn cứ pháp lý:Khái niệm về nhãn hiệu tại Brunei.Điều kiện để nhãn hiệu tại Brunei được bảo hộ.Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu tại Brunei. Nhật Bản là một quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa […]

  Facebook của chúng tôi