Nhập khẩu song song theo quy định của pháp luật Việt Nam

Posted by A&S on 3-7-2020

Nhập khẩu song song là hoạt động được nhiều nước trên thế giới thừa nhận trong đó có Việt Nam.

1. Nhập khẩu song song là gì?

Căn cứ pháp lý: Khoản 2b Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ; Khoản 2 Điều 26 Nghị định 99/2013/NĐ-CP; Điều 18 Thông tư 11/2015/TT-BKHCN.

Theo đó, nhập khẩu song song (NKSS) là hoạt đông thương mại mà trong đó:

(i) sản phẩm mang đối tượng sở hữu trí tuệ (được bảo hộ) đã được lưu thông trên thị trường của một nước

(ii) nhưng sản phẩm này lại được nhập khẩu từ nước khác vào chính nước này

(iii) mà không được sự cho phép của chủ sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ.

2.Ví dụ về hành vi nhập khẩu song song

Ví dụ 1: Công ty A là chủ Bằng độc quyền sáng chế cho sản phẩm X. Sản phẩm X đang được bảo hộ tại Việt Nam. Công ty B là đại lý của Công ty A. Công ty A ủy quyền cho Công ty B được phân phối độc quyền sản phẩm X tại Việt Nam. Công ty C nhập khẩu sản phẩm X vào Việt Nam. Hanh vi của Công ty C không có sự đồng ý của Công ty A và Công ty B.

Ví dụ 2: Công ty A là chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Y. Kiểu dáng công nghiệp Y cho sản phẩm G đang được bảo hộ tại Việt Nam. Công ty A cấp li-xăng cho Công ty B để sản xuất sản phẩm G tại Việt Nam. Công ty A cũng cấp li-xăng cho Công ty C để sản xuất sản phẩm G tại nước khác. Công ty D nhập khẩu vào Việt Nam sản phẩm G do Công ty C sản xuất. Công ty D bán sản phẩm G ở thị trường nước ngoài mà không được sự đồng ý của Công ty A, Công ty B và Công ty C.

Ví dụ 3: Công ty A là chủ nhãn hiệu Z được bảo hộ cho sản phẩm T tại nước ngoài. Công ty A thành lập chi nhánh là Công ty B tại Việt Nam. Công ty A đồng ý cho Công ty B nộp đơn đăng ký và đứng tên chủ Giấy chứng nhân đăng ký nhãn hiệu Z cho sản phẩm T tại Việt Nam. Công ty C nhập khẩu vào Việt Nam sản phẩm T do Công ty A sản xuất. Công ty C bán sản phẩm T ở thị trường nước ngoài mà không có sự đồng ý của Công ty A và Công ty  B.

3.Lý do xuất hiện hoạt động nhập khẩu song song

Xuất phát từ sự khác biệt về giá cho cùng một sản phẩm giữa các nước. Do đó, nhà nhập khẩu tiến hành nhập khẩu hàng hóa ở nước có giá thấp hơn để bán ở nơi có giá cao hơn để thu lợi nhuận.

4.Cơ sở thừa nhận hoạt động nhập khẩu song song

Thuyết hết quyền là cơ sở pháp lí cho NKSS. NKSS được thừa nhận phụ thuộc vào cơ chế hết quyền mà nước nhập khẩu áp dụng.

Theo thuyết hết quyền, sản phẩm mang đối tượng SHTT được đưa ra thị trường bởi chính chủ thể nắm giữ quyền SHTT hoặc với sự đồng ý của chủ thể này. Khi đó, chủ thể nắm giữ quyền SHTT không còn quyền kiểm soát đối với việc phân phối và khai thác thương mại sản phẩm.

Ví dụ: Sau khi bán đôi giày mang nhãn hiệu Adidas này ra thị trường lần đầu tiên, quyền SHTT của hãng Adidas đối với đôi giày này không còn nữa. Nghĩa là người mua đôi giày này có quyền sử dụng, tặng hay bán cho người khác.

Theo đó, nhà nhập khẩu có quyền nhập khẩu song song sản phẩm này mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu đối tượng SHTT.

Thuyết hết quyền có ý nghĩa:

(i) xác định giới hạn cho quyền SHTT mang tính độc quyền;

(ii) cân bằng giữa bảo hộ quyền SHTT với đảm bảo sự lưu thông của thị trường;

(iii) duy trì cạnh tranh lành mạnh;

(iv) Cân bằng giữa bảo vệ lợi ích của chủ thể nắm giữ quyền SHTT và lợi ích của người tiêu dùng.

Hoạt động nhập khẩu song song mang đến sự cạnh tranh về giá. Hoạt động này giúp người tiêu dùng tiếp cận với giá rẻ hơn. Điều này đặc biệt cần thiết đối với các quốc gia đang phát triển.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

1. Căn cứ pháp lý: Điều 14 Nghị định 103/2006/NĐ-CP.  Điều 22 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. 2.  Người có quyền khiếu nại Người nộp đơn và Mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết […]

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý mới nhất

1. Tài liệu tối thiểu  – Tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lý (mẫu số 05-CDĐL Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN); – Bản mô tả tính chất/ chất lượng đặc thù và/hoặc danh tiếng của sản phẩm; […]

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì?

Bạn đã từng nhấc nắp một thiết bị điện tử. Bạn nhìn thấy  trong đó có một bảng mach với hình vuông nhỏ ở trung tâm. Các kết nối chạy từ nó đến các chân kim loại xung quanh như […]

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý là gì?

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý là vấn đề người nộp đơn cần quan tâm khi đăng ký bảo hộ dấu hiệu dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lý.  1. Chỉ dẫn địa lý là gì? […]

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt Nam

Chỉ dẫn địa lý có chức năng xác định nguồn gốc địa lý của một sản phẩm, chỉ dẫn sản phẩm đến từ một khu vực địa lý với những điều kiện độc đáo, ưu việt. Danh tiếng của sản […]

Facebook của chúng tôi