Chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu?

Posted by A&S on 24-6-2020

Quyền đăng ký nhãn hiệu được quy định cụ thể tại Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ. Người nộp đơn có quyền đăng ký nhãn hiệu là một điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ. 

1. Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. 
 • Chủ thể kinh doanh hợp pháp với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó và không phản đối việc đăng ký.
 • Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp (đối với nhãn hiệu tập thể).
 • Tổ chức tập thể của các chủ thể sản xuất, kinh doanh tại địa phương (đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý).
 • Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ (đối với nhãn hiệu chứng nhận) với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

2. Một số lưu ý về quyền đăng ký nhãn hiệu

 • Đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có thể trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau: (i) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; (ii)Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.
 • Người có quyền đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.
 • Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Việt Nam là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Như vậy, người nộp đơn đăng ký phải có có quyền đăng ký hoặc chuyển nhượng quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác có quyền đăng ký theo quy định của pháp luật.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam

Xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu là một vấn đề chủ sở hữu nhãn hiệu cần nắm được để có chiến lược đăng ký và sử dụng nhãn hiệu hiệu quả. 1. Xác định phạm vi bảo […]

Điệu kiện bảo hộ của nhãn hiệu là hình ba chiều

Hình ba chiều là một loại dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu theo Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, quy trình thẩm định loại nhãn hiệu này vẫn chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể. Trong […]

Hai nhãn hiệu trùng nhau có thể cùng tồn tại không?

Hai nhãn hiệu trùng nhau được dùng bởi hai thương nhân khác nhau không phải là trường hợp hiếm. Câu hỏi cần trả lời là. liệu cả hai nhãn hiệu có cùng tồn tại mà không có tranh chấp  không? […]

Cơ sở từ chối bảo hộ là nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực

CƠ SỞ TỪ CHỐI BẢO HỘ LÀ NHÃN HIỆU ĐÃ CHẤM DỨT HIỆU LỰC             Hai điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu là: khả năng nhìn thấy được và khả năng phân biệt . Khoản 2 […]

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

Đăng ký nhãn hiệu là một việc rất quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của hầu hết các doanh nghiệp. Tại Singapore, sau khi được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu của doanh nghiệp đó […]

Facebook của chúng tôi