Chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu?

Posted by A&S on 24-6-2020

Quyền đăng ký nhãn hiệu được quy định cụ thể tại Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ. Người nộp đơn có quyền đăng ký nhãn hiệu là một điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ. 

1. Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. 
 • Chủ thể kinh doanh hợp pháp với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó và không phản đối việc đăng ký.
 • Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp (đối với nhãn hiệu tập thể).
 • Tổ chức tập thể của các chủ thể sản xuất, kinh doanh tại địa phương (đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý).
 • Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ (đối với nhãn hiệu chứng nhận) với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

2. Một số lưu ý về quyền đăng ký nhãn hiệu

 • Đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có thể trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau: (i) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; (ii)Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.
 • Người có quyền đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.
 • Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Việt Nam là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Như vậy, người nộp đơn đăng ký phải có có quyền đăng ký hoặc chuyển nhượng quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác có quyền đăng ký theo quy định của pháp luật.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

Contents1. Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu2. Một số lưu ý về quyền đăng ký nhãn hiệu Do nhu cầu phát triển nên nhiều doanh nghiệp, cá nhân muốn mở rộng phạm vi kinh doanh của mình ra thế giới. […]

Những lưu ý về quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu

Những lưu ý về quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu

Contents1. Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu2. Một số lưu ý về quyền đăng ký nhãn hiệu Quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu là một trong những quyền quan trọng đối với chủ đơn. Khi chủ đơn đăng […]

Các bước để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ?

Các bước để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ?

Contents1. Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu2. Một số lưu ý về quyền đăng ký nhãn hiệu Ngoài các tài sản hữu hình thì doanh nghiệp cũng có những tài sản vô hình. Một trong số đó chính là tài […]

6 đối tượng không được bảo hộ làm nhãn hiệu?

6 đối tượng không được bảo hộ làm nhãn hiệu?

Contents1. Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu2. Một số lưu ý về quyền đăng ký nhãn hiệu Có rất nhiều dấu hiệu bị từ chối làm nhãn hiệu chỉ vì người đăng ký nhãn hiệu không biết đến những trường […]

Lợi ích khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Lợi ích khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Contents1. Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu2. Một số lưu ý về quyền đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giúp bảo vệ hình ảnh và thương hiệu doanh nghiệp của bạn. Ngoài ra còn là công […]

Facebook của chúng tôi