Sử dụng và quản lý nhãn hiệu tại Australia (Úc)

Nếu việc đăng ký để bảo hộ độc quyền đã tiêu tốn tiền bạc cũng như công sức của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu của mình thì việc sử dụng là thành quả mà chủ sở hữu nhận được sau khi được bảo hộ. Sử dụng và quản lý nhãn hiệu của chủ sở hữu sao cho hiệu quả nhất? đây cũng là một câu hỏi được các chủ sở hữu quan tâm. Bài viết xin đưa ra một số vấn đề như sau:

1. Duy trì hiệu lực của nhãn hiệu tại Australia

Khi chủ thể đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình thì nhãn hiệu đó sẽ có thể được tìm thấy trên trang tra cứu nhãn hiệu của Australia. Nhãn hiệu sẽ được bảo hộ sau đó 10 năm và chủ sở hữu phải gia hạn tiếp tục hiệu lực của văn bằng bảo hộ nếu vẫn muốn được độc quyền tại Australia. Ngoài ra trong quá trình sử dụng chủ sở hữu còn có thể yêu cầu thay đổi một số thông tin của chủ sở hữu như tên và địa chỉ, hoặc thay chuyển dịch quyền sở hữu cho người khác.

2. Một số lưu ý khi sử dụng nhãn hiệu tại Australia

 • Khi nhãn hiệu đã được bảo hộ, chủ sở hữu có thể sử dụng biểu tượng ® gắn bên cạnh nhãn hiệu bất cứ khi nào. Biểu tượng này khác với biểu tượng ™ (TM) có thể được sử dụng cho bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào, ngay cả khi chưa được đăng ký bảo hộ độc quyền. Sử dụng biểu tượng ® (R) là bất hợp pháp nếu chủ thể sử dụng chưa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Luôn cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu để chủ sở hữu có thể nhận được thông tin nếu nhãn hiệu của chủ sở hữu bị hết hạn hoặc có yêu cầu nào khác cần sửa đổi. Thời gian được bảo hộ thường sẽ là 10 năm kể từ ngày chủ thể nộp đơn.
 • Chủ sở hữu có thể thương mại hóa nhãn hiệu của mình. Nhãn hiệu chính là tài sản trí tuệ của chủ sở hữu. Chủ sở hữu có thể mang nhãn hiệu của mình đi thương mại hóa bằng các cách như: chuyển nhượng, cấp phép sử dụng, nhượng quyền thương mại, …

3. Một số lưu ý khi quản lý nhãn hiệu tại Australia

 • Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu phản đối cấp văn bằng cho nhãn hiệu khác nếu thấy có sự xâm phạm đến quyền của mình.
 • Bên thứ ba cũng có thể yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu của chủ sở hữu nếu nhãn hiệu có tên trùng với hàng hóa dịch vụ đang sử dụng.
 • Chủ sở hữu cần sử dụng nhãn hiệu thương mại của mình hoặc có nguy cơ mất nó. Nếu nhãn hiệu thương mại đã đăng ký không được sử dụng, nó có thể bị xóa khỏi sổ đăng ký.

Điều này có nghĩa là chủ sở hữu có thể mất quyền đối với nhãn hiệu thương mại đó. Đơn đăng ký không sử dụng sớm nhất có thể được thực hiện là năm năm sau ngày nộp nhãn hiệu đã đăng ký và phải chứng minh rằng nhãn hiệu đã không được sử dụng trong ba năm qua.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Contents1. Duy trì hiệu lực của nhãn hiệu tại Australia2. Một số lưu ý khi sử dụng nhãn hiệu tại Australia3. Một số lưu ý khi quản lý nhãn hiệu tại Australia Để tham gia Amazon Brand Registry, thương hiệu […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Contents1. Duy trì hiệu lực của nhãn hiệu tại Australia2. Một số lưu ý khi sử dụng nhãn hiệu tại Australia3. Một số lưu ý khi quản lý nhãn hiệu tại Australia Được biết đến như một trong những quốc […]

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Contents1. Duy trì hiệu lực của nhãn hiệu tại Australia2. Một số lưu ý khi sử dụng nhãn hiệu tại Australia3. Một số lưu ý khi quản lý nhãn hiệu tại Australia Ngày nay, khi mà nền kinh tế của […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Contents1. Duy trì hiệu lực của nhãn hiệu tại Australia2. Một số lưu ý khi sử dụng nhãn hiệu tại Australia3. Một số lưu ý khi quản lý nhãn hiệu tại Australia Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Contents1. Duy trì hiệu lực của nhãn hiệu tại Australia2. Một số lưu ý khi sử dụng nhãn hiệu tại Australia3. Một số lưu ý khi quản lý nhãn hiệu tại Australia Nhật Bản là một quốc gia hàng đầu […]

  Facebook của chúng tôi