Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản, luôn cần có tài liệu tối thiểu và cần thiết. Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu là một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ đăng ký bản quyền. Việc chuẩn bị đầy đủ và chính xác các tài liệu cần thiết giúp đăng ký nhãn hiệu dễ dàng, tiết kiệm thời gian, tránh việc trả lại hoặc từ chối các đơn đăng ký. Do đó, để chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đầy đủ, chúng tôi xin trình bày các thành phần tài liệu dưới đây.

 1. Cơ quan nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

Ứng viên có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại các cơ quan sau:

 • Nhà đăng ký nhãn hiệu Nhật Bản – JPO;
 • Một cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc tế (theo Hệ thống Madrid, hoặc Công ước Paris).
 1. Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:

Người nộp đơn cần chuẩn bị đầy đủ và chính xác

 1. Mô hình nhãn hiệu được đăng ký;
 2. Mô tả về nhãn hiệu đã đăng ký (liên quan đến màu sắc, đường nét và các yếu tố cấu thành trong nhãn hiệu);
 3. Thông tin của người nộp đơn;
 4. Danh sách các sản phẩm / dịch vụ áp dụng cho bảo vệ;
 5. Các tài liệu khác (nếu có);

Hoàn thành thông tin và chuẩn bị hồ sơ chính xác theo quy định của pháp luật để tránh việc bị từ chối trong thời gian thẩm định đơn. Do đó, luôn chú ý đến các tài liệu cần thiết để chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 1. Hướng dẫn điền đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:

Các thông tin hoặc tài liệu cần thiết để nộp đơn như sau:

 1. Tên và địa chỉ của người nộp đơn;
 2. Mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ; và
 3. Các mẫu của nhãn hiệu nếu nhãn hiệu không phải là một từ đơn giản. (Kích thước được đề xuất của một mẫu là 8cm X 8cm, nhưng các mẫu lên đến 15cm X 15cm là chấp nhận được.)

Nếu ưu tiên theo Công ước Paris được sắp xếp, một bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên cũng được yêu cầu trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn của Nhật Bản.

Giấy ủy quyền đã thi hành không còn cần thiết để nộp đơn.

 1. Hãy chú ý kiểm tra và tìm kiếm nhãn hiệu trước khi đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi khuyên nên tìm kiếm nhãn hiệu trước khi nộp đơn để giảm khả năng từ chối dựa trên nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự.

Do các nhãn hiệu được nộp hoặc đăng ký theo các hệ thống phân loại khác nhau cùng tồn tại ở Nhật Bản, nên việc tiến hành tìm kiếm chỉ sử dụng Phân loại quốc tế là không đủ. Thay vào đó, việc tìm kiếm nhãn hiệu nên được thực hiện dựa trên mã tương tự, được giải thích trong Mục 6 ở trên. Những người tìm kiếm thương hiệu nội bộ của chúng tôi tiến hành tìm kiếm và đưa ra ý kiến ​​ngắn gọn về khả năng có được đăng ký và tính sẵn sàng sử dụng cho một nhãn hiệu. Thông thường phải mất ba đến năm ngày để báo cáo kết quả với các bản sao của kết quả, nếu có. Và điều đương nhiên là việc tìm kiếm đó sẽ được tiến hành.

Đối với tìm kiếm từ tương tự, phí tìm kiếm của chúng tôi tăng tùy thuộc vào số lượng mã tương tự được tìm kiếm. Một mã tương tự có thể bao gồm các lớp quốc tế khác nhau. Thông thường, ít nhất hai hoặc ba mã được tìm kiếm cho một nhãn hiệu trong một Nhóm quốc tế.

Ngoài ra, chi phí tìm kiếm nhãn hiệu thiết bị tương tự phụ thuộc vào số lượng Nhóm riêng của Nhật Bản (không phải Nhóm quốc tế).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  ContentsCơ quan nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:Hướng dẫn điền đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:Hãy chú ý kiểm tra và tìm kiếm nhãn hiệu trước khi […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  ContentsCơ quan nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:Hướng dẫn điền đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:Hãy chú ý kiểm tra và tìm kiếm nhãn hiệu trước khi […]

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  ContentsCơ quan nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:Hướng dẫn điền đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:Hãy chú ý kiểm tra và tìm kiếm nhãn hiệu trước khi […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  ContentsCơ quan nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:Hướng dẫn điền đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:Hãy chú ý kiểm tra và tìm kiếm nhãn hiệu trước khi […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  ContentsCơ quan nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:Hướng dẫn điền đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:Hãy chú ý kiểm tra và tìm kiếm nhãn hiệu trước khi […]

  Facebook của chúng tôi