Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

 

Nhãn hiệu mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi nhuận từ nhiều nguồn thu khác nhau. Để đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp nhãn hiệu, doanh nghiệp đã coi việc bảo hộ nhãn hiệu tại Singapore là một trong những công việc quan trọng hàng đầu phải làm. Vậy khi đăng ký nhãn hiệu tại Singapore cần những tài liệu gì? Đây là câu hỏi không phải ai cũng nắm rõ và đầy đủ, sau đây công ty tư vấn ASLaw xin đưa ra những tài liệu cần :

Để đăng ký nhãn hiệu tại Singapore các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam cũng như nước ngoài cần chuẩn bị những tài liệu sau :

1, Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa phải làm bằng tiếng Anh theo mẫu được IPOS phát hành. Trường hợp nộp đơn thông thường thì các thông tin phải được đánh máy.

– Nếu nhãn hiệu được đăng ký nhãn hiệu hình thì phải mô tả nhãn hiệu.

– Nếu nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu 3 chiều, với một phần là bao bì sản phẩm thì phải mô tả nhãn hiệu theo các mặt nhãn hiệu.

–  Danh mục sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu và nhóm phân loại.

–  Tên, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn.

– Nếu doanh nghiệp nộp đơn thông qua đại diện thì cần ghi rõ tên, địa chỉ của đại diện.

Trong đơn đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp phải đính kèm một danh mục tất cả những hàng hóa và dịch vụ mà nhãn hiệu dự định sử dụng.

2, Mẫu nhãn hiệu

Nếu nhãn hiệu là nhãn hiệu màu thì phải có 5 mẫu nhãn hiệu được đính kèm theo đơn đăng ký

 3,Danh mục hàng hóa.

Doanh nghiệp phải đính kèm một danh mục tất cả những hàng hóa và dịch vụ mà nhãn hiệu dự định sử dụng.

Danh mục hàng hóa khách hàng phải phân theo bảng phân loại hàng hóa quốc tế, doanh nghiệp phải phân nhóm chuẩn xác và đầy đủ.

4,Giấy ủy quyền (trong trường hợp nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp)

Chủ thể đăng ký nhãn hiệu tại Singapore nếu thông qua đại diện thì cần phải có giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền cần phải có những nội dung sau:

+ Tên, họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc bên thay thế ủy quyền hoặc bên nhận tái ủy quyền.

+ Phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc được ủy quyền trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Singapore.

+ Thời hạn ủy quyền.

+ Ngày ký giấy ủy quyền.

+ Chữ ký của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền.

5, Bản sao chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có) 

6,Chứng từ nộp lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Contents1, Tờ khai đăng ký nhãn hiệu2, Mẫu nhãn hiệu 3,Danh mục hàng hóa.4,Giấy ủy quyền (trong trường hợp nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp)5, Bản sao chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có) 6,Chứng từ nộp lệ phí […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Contents1, Tờ khai đăng ký nhãn hiệu2, Mẫu nhãn hiệu 3,Danh mục hàng hóa.4,Giấy ủy quyền (trong trường hợp nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp)5, Bản sao chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có) 6,Chứng từ nộp lệ phí […]

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Contents1, Tờ khai đăng ký nhãn hiệu2, Mẫu nhãn hiệu 3,Danh mục hàng hóa.4,Giấy ủy quyền (trong trường hợp nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp)5, Bản sao chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có) 6,Chứng từ nộp lệ phí […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Contents1, Tờ khai đăng ký nhãn hiệu2, Mẫu nhãn hiệu 3,Danh mục hàng hóa.4,Giấy ủy quyền (trong trường hợp nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp)5, Bản sao chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có) 6,Chứng từ nộp lệ phí […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Contents1, Tờ khai đăng ký nhãn hiệu2, Mẫu nhãn hiệu 3,Danh mục hàng hóa.4,Giấy ủy quyền (trong trường hợp nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp)5, Bản sao chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có) 6,Chứng từ nộp lệ phí […]

  Facebook của chúng tôi