Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

Các tài liệu cần thiết được quy định tại Luật nhãn hiệu 1999 của Ấn Độ (Đã được sửa đổi)

1. Tài liệu bắt buộc khi đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:

Tờ khai nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:

Một tờ khai nhãn hiệu cơ bản sẽ có những thông tin sau:

– Loại nhãn hiệu: Nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu liên kết

– Chủ đơn: tên, địa chỉ, địa chỉ về dịch vụ (phải do cơ quan Ấn Độ cung cấp), số điện thoại, email.

– Đại diện của chủ đơn (nếu có): Tên, địa chỉ, số điện thoại, Email.

– Mô tả nhãn hiệu: Bao gồm miêu tả đặc điểm các dấu hiệu của nhãn hiệu cùng với màu sắc đi kèm (nếu muốn bảo hộ đối với màu sắc).

– Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ đối với nhãn hiệu.

– Tình trạng sử dụng nhãn hiệu: đang sử dụng hay sẽ sử dụng.

– Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: Ngày ưu tiên, số đơn hưởng quyền ưu tiên.

– Những thông tin khác.

Mẫu nhãn hiệu để đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:

Đính kèm với tờ khai. Mẫu nhãn hiệu có kích cỡ không nhỏ hơn 8mm và lớn hơn 8cm.

2. Tài liệu bổ sung khi đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ

– Giấy ủy quyền

– Nếu chủ đơn ở nước ngoài muốn nộp đơn tại cơ quan sở hữu trí tuệ Ấn Độ sẽ thông qua bên Đại diện. Do đó mà tài liệu cần có giấy ủy quyền. Với mục đích chủ đơn sẽ ủy quyền thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ cho đại diện.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Contents1. Tài liệu bắt buộc khi đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:Tờ khai nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:Mẫu nhãn hiệu để đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:2. Tài liệu bổ sung khi đăng ký […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Contents1. Tài liệu bắt buộc khi đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:Tờ khai nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:Mẫu nhãn hiệu để đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:2. Tài liệu bổ sung khi đăng ký […]

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Contents1. Tài liệu bắt buộc khi đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:Tờ khai nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:Mẫu nhãn hiệu để đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:2. Tài liệu bổ sung khi đăng ký […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Contents1. Tài liệu bắt buộc khi đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:Tờ khai nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:Mẫu nhãn hiệu để đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:2. Tài liệu bổ sung khi đăng ký […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Contents1. Tài liệu bắt buộc khi đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:Tờ khai nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:Mẫu nhãn hiệu để đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:2. Tài liệu bổ sung khi đăng ký […]

  Facebook của chúng tôi