Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

Posted by A&S on 26-12-2019

Các tài liệu cần thiết được quy định tại Luật nhãn hiệu 1999 của Ấn Độ (Đã được sửa đổi)

1. Tài liệu bắt buộc khi đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:

Tờ khai nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:

Một tờ khai nhãn hiệu cơ bản sẽ có những thông tin sau:

– Loại nhãn hiệu: Nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu liên kết

– Chủ đơn: tên, địa chỉ, địa chỉ về dịch vụ (phải do cơ quan Ấn Độ cung cấp), số điện thoại, email.

– Đại diện của chủ đơn (nếu có): Tên, địa chỉ, số điện thoại, Email.

– Mô tả nhãn hiệu: Bao gồm miêu tả đặc điểm các dấu hiệu của nhãn hiệu cùng với màu sắc đi kèm (nếu muốn bảo hộ đối với màu sắc).

– Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ đối với nhãn hiệu.

– Tình trạng sử dụng nhãn hiệu: đang sử dụng hay sẽ sử dụng.

– Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: Ngày ưu tiên, số đơn hưởng quyền ưu tiên.

– Những thông tin khác.

Mẫu nhãn hiệu để đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ:

Đính kèm với tờ khai. Mẫu nhãn hiệu có kích cỡ không nhỏ hơn 8mm và lớn hơn 8cm.

2. Tài liệu bổ sung khi đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ

– Giấy ủy quyền

– Nếu chủ đơn ở nước ngoài muốn nộp đơn tại cơ quan sở hữu trí tuệ Ấn Độ sẽ thông qua bên Đại diện. Do đó mà tài liệu cần có giấy ủy quyền. Với mục đích chủ đơn sẽ ủy quyền thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ cho đại diện.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc

Không chỉ Việt Nam mà hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới đều có mong muốn đưa hàng hóa vào Trung Quốc và xây dựng thương hiệu tại thị trường tỷ dân này. Vì vậy, đăng ký nhãn hiệu […]

5 lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc

Việt Nam và Trung Quốc  có chung đường biên giới rất dài. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Trung Quốc và ngược lại. Tuy nhiên, vấn đề xâm phạm nhãn hiệu […]

What is trademark in Philippines

What is trademark in Philippines If you’re a business, distinguishing your goods or services from others gives you a competitive edge. Learn more about trademarks, how to apply for protection, and how to manage them. The following together learn about […]

5 lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

Bất cứ thủ tục hành chính nào cũng đều có một quy trình cụ thể. Nắm rõ được quy trình ấy thì khi thực hiện bạn mới có thể đạt được hiệu quả mà mình mong muốn. Đăng ký nhãn […]

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc là một việc làm hết sức quan trọng. Trung Quốc là một thị trường lớn trên thế giới hiện nay. Với dân số đông và diện tích rộng lớn, Trung Quốc vươn lên […]

Facebook của chúng tôi