Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Posted by A&S on 5-11-2019

Thái Lan là thành viên của Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa. Do đó mà việc đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan có thể thực hiện trực tiếp tại chính quốc gia này hoặc thông qua Thỏa ước trên. Bài viết này sẽ cung cấp các tài liệu liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan.

  1. Căn cứ pháp lý:

Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Luật nhãn hiệu B.E 2534 (Sửa đổi, bổ sung) của Thái Lan.

  1. Tài liệu tối thiểu:

– Đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu. Gồm: tên, địa chỉ người nộp đơn; nhãn hiệu; ngày nộp đơn; nhóm hàng hóa dịch vụ được chỉ định.

– Mẫu nhãn hiệu.

  1. Tài liệu khác:

– Giấy ủy quyền từ chủ sở hữu nhãn hiệu cho chủ thể nộp đơn.

– Bản dịch tài liệu hoặc chứng cứ bằng tiếng Thái Lan.

– Các tài liệu về quyền ưu tiên nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

– Trong trường hợp có thông báo từ chối chập nhận đơn, người nộp đơn phải nộp đơn phúc đáp.

  1. Những lưu ý cho những tài liệu trên:

– Các tài liệu phải được viết bằng tiếng Thái Lan. Nếu có tài liệu được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Thái Lan.

– Mỗi đơn chỉ được yêu cầu bảo hộ cho một nhãn hiệu.

– Thông báo bổ sung tài liệu từ cơ quan sở hữu trí tuệ vương quốc Thái Lan đều có thời hạn. Việc nộp tài liệu phải đảm bảo trong thời hạn đó.

Để biết thêm thông tin về đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan, chúng ta có thể truy cập website của cơ quan sở hữu trí tuệ Thái Lan: https://www.ipthailand.go.th/

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhãn hiệu tại Bangladesh

Bangladesh (phiên âm tiếng Việt là Băng-la-đét) hay còn gọi là Cộng hòa nhân dân Bangladesh là một quốc gia nằm ở Nam Á. Bangladesh là một thị trường lớn trong khu vực Nam Á với dân số đông, sức tiêu […]

Nhãn hiệu tại Ấn Độ là gì ?

Nhãn hiệu hay được nhắc đến rộng rãi hơn là thương hiệu hoặc logo, được sử dụng cho các sản phẩm. Việc đăng ký nhãn hiệu có thể cho cả tên kinh doanh, câu cửa miệng có khả năng phân […]

Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

Căn cứ pháp lý cho việc đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ là luật nhãn hiệu năm 1999. Pháp luật về nhãn hiệu tại Ấn Độ cho phép các nguyên tắc của pháp luật chung. Việc bảo hộ nhãn […]

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

Quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Đồ thường kéo dài 10-15 tháng. Tra cứu thông tin về nhãn hiệu trước khi đăng ký: Việc tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký là vô cùng cần […]

Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại các nước nói chung và Thái Lan nói riêng thường mất nhiều thời gian. Viết nắm rõ những lưu ý về đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp chủ thể nộp đơn tiết kiệm […]

Facebook của chúng tôi