Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Posted by A&S on 30-8-2019

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Tên miền quốc gia Việt Nam .vn được đăng ký và cấp theo nguyên tắc “đăng ký trước, được xét cấp trước”. Hàng tháng có hơn 8000 tên miền được đăng ký, do vậy các tranh chấp về tên miền với nhãn hiệu là điều không thể tránh khỏi. 

Xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu:

Có thể nhận thấy, tên miền được đăng ký mang tính duy nhất trong khi các đối tượng sở hữu trí tuệ lại đa dạng và hay trùng lặp giữa các quốc gia, nền kinh tế hoặc vùng lãnh thổ là khởi nguồn của các vụ tranh chấp tên miền trên Internet. Tranh chấp tên miền xảy ra trong trường hợp một chủ thể tiến hành đăng ký tên miền và phát hiện thấy tên miền này đã được sử dụng bởi một chủ thể khác. Do vậy, khi xảy ra tranh chấp tên miền liên quan đến tên nhãn hiệu, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể áp dụng các biện pháp phù hợp theo quy định pháp luật để bảo vệ thương hiệu mà mình đã tạo ra.

Cách thức xử lý tên miền xâm phạm:

Hiện nay, văn bản pháp lý Việt Nam  có hai hình thức quy định xử lý thuộc về lĩnh vực quản lý của hai Bộ (Bộ TT&TT, Bộ Khoa học Công nghệ) đối với cùng một vấn đề liên quan tới tên miền trùng hoặc giống tới mức nhầm lẫn với tên thương hiệu.

Việc đăng ký tên miền được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt (first come, first server). Thông lệ chung quốc tế hiện được áp dụng cho cả tên miền quốc tế lẫn tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”. Tên miền “.vn” không nằm trong đối tượng điều chỉnh của Luật SHTT, quy định này được thể hiện xuyên suốt từ Luật Công nghệ thông tin, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Điều này hoàn toàn phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, thương hiệu và tên miền là hai đối tượng độc lập, do đó các vấn đề tranh chấp tên miền phải giải quyết bằng thương lượng hòa giải, giải quyết thông qua Trọng tài hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Tên miền xâm phạm theo quy định tại Điều 130 Luật SHTT sửa đổi 2009:

“Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.

Căn cứ theo quy định trên, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể xác định hành vi xâm phạm của các chủ thể khác đối với nhãn hiệu của mình.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

4 Hành vi bị xem là xâm phạm nhãn hiệu

ContentsXung đột giữa tên miền và nhãn hiệu:Cách thức xử lý tên miền xâm phạm:Tên miền xâm phạm theo quy định tại Điều 130 Luật SHTT sửa đổi 2009: Nhãn hiệu là một trong những đối tượng bảo hộ của […]

Sự khác nhau giữa chuyển nhượng và chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

ContentsXung đột giữa tên miền và nhãn hiệu:Cách thức xử lý tên miền xâm phạm:Tên miền xâm phạm theo quy định tại Điều 130 Luật SHTT sửa đổi 2009: Chuyển nhượng và chuyển giao quyền SHCN trong luật Sở hữu […]

Đăng ký nhãn hiệu “Zombie”

ContentsXung đột giữa tên miền và nhãn hiệu:Cách thức xử lý tên miền xâm phạm:Tên miền xâm phạm theo quy định tại Điều 130 Luật SHTT sửa đổi 2009: Vào năm 1974, khái niệm “nhãn hiệu ma” được sử dụng […]

Hướng dẫn thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu 2021

ContentsXung đột giữa tên miền và nhãn hiệu:Cách thức xử lý tên miền xâm phạm:Tên miền xâm phạm theo quy định tại Điều 130 Luật SHTT sửa đổi 2009: Với nền kinh tế phát triển, kéo theo nhu cầu đăng […]

Đăng ký bảo hộ thương hiệu nhà hàng

ContentsXung đột giữa tên miền và nhãn hiệu:Cách thức xử lý tên miền xâm phạm:Tên miền xâm phạm theo quy định tại Điều 130 Luật SHTT sửa đổi 2009: Ngày nay, dịch vụ nhà hàng đã và đang phát triển […]

Facebook của chúng tôi