Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì?

Posted by A&S on 9-7-2020

Bạn đã từng nhấc nắp một thiết bị điện tử. Bạn nhìn thấy  trong đó có một bảng mach với hình vuông nhỏ ở trung tâm. Các kết nối chạy từ nó đến các chân kim loại xung quanh như bản đồ đường phố. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng được định sẵn.

1. Khái niệm mạch tích hợp bán dẫn

 • sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm,
 • trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn
 • nhằm thực hiện chức năng điện tử.

Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp.

2. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp với thiết kế bố trí

Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 • theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật SHTT hoặc công nhận đăng ký quốc tế
 • theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

 • Có tính nguyên gốc.

Theo đó, thiết kết bố trí:

+ là kết quả lao động của sáng tạo của chính tác giả;

+ Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.

 • Có tính mới thương mại.

Theo đó, thiết kế bố trí chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.

Ngoại lệ, trường hợp đơn đăng ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó đã được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Khai thác thiết kế bố trí nhằm mục đích thương mại là hành vi phân phối công khai nhằm mục đích thương mại đối với mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hóa chứa mạch tích hợp bán dẫn đó.

4. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí

 • Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp;
 • Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, mạch tích hợp bán dẫn ngày càng được thiết kế đa dạng để xử lý các chức năng phức tạp một cách chính xác và nhanh chóng. Tuy nhiên, để tránh việc đối thủ sao chép ý tưởng từ thiết kế bố trí của bạn. Việc đăng ký bảo hộ độc quyền thiết kế bố trí là vô cùng cần thiết.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

1. Căn cứ pháp lý: Điều 14 Nghị định 103/2006/NĐ-CP.  Điều 22 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. 2.  Người có quyền khiếu nại Người nộp đơn và Mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết […]

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý mới nhất

1. Tài liệu tối thiểu  – Tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lý (mẫu số 05-CDĐL Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN); – Bản mô tả tính chất/ chất lượng đặc thù và/hoặc danh tiếng của sản phẩm; […]

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý là gì?

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý là vấn đề người nộp đơn cần quan tâm khi đăng ký bảo hộ dấu hiệu dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lý.  1. Chỉ dẫn địa lý là gì? […]

Nhập khẩu song song theo quy định của pháp luật Việt Nam

Nhập khẩu song song là hoạt động được nhiều nước trên thế giới thừa nhận trong đó có Việt Nam. 1. Nhập khẩu song song là gì? Căn cứ pháp lý: Khoản 2b Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ; […]

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt Nam

Chỉ dẫn địa lý có chức năng xác định nguồn gốc địa lý của một sản phẩm, chỉ dẫn sản phẩm đến từ một khu vực địa lý với những điều kiện độc đáo, ưu việt. Danh tiếng của sản […]

Facebook của chúng tôi