Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì?

Bạn đã từng nhấc nắp một thiết bị điện tử. Bạn nhìn thấy  trong đó có một bảng mach với hình vuông nhỏ ở trung tâm. Các kết nối chạy từ nó đến các chân kim loại xung quanh như bản đồ đường phố. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng được định sẵn.

1. Khái niệm mạch tích hợp bán dẫn

 • sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm,
 • trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn
 • nhằm thực hiện chức năng điện tử.

Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp.

2. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp với thiết kế bố trí

Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 • theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật SHTT hoặc công nhận đăng ký quốc tế
 • theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

 • Có tính nguyên gốc.

Theo đó, thiết kết bố trí:

+ là kết quả lao động của sáng tạo của chính tác giả;

+ Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.

 • Có tính mới thương mại.

Theo đó, thiết kế bố trí chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.

Ngoại lệ, trường hợp đơn đăng ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó đã được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Khai thác thiết kế bố trí nhằm mục đích thương mại là hành vi phân phối công khai nhằm mục đích thương mại đối với mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hóa chứa mạch tích hợp bán dẫn đó.

4. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí

 • Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp;
 • Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, mạch tích hợp bán dẫn ngày càng được thiết kế đa dạng để xử lý các chức năng phức tạp một cách chính xác và nhanh chóng. Tuy nhiên, để tránh việc đối thủ sao chép ý tưởng từ thiết kế bố trí của bạn. Việc đăng ký bảo hộ độc quyền thiết kế bố trí là vô cùng cần thiết.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đặc quyền của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

  Đặc quyền của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

  Contents1. Khái niệm mạch tích hợp bán dẫn2. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp với thiết kế bố trí3. Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ4. Đối tượng không được bảo hộ với danh […]

  Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

  Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

  Contents1. Khái niệm mạch tích hợp bán dẫn2. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp với thiết kế bố trí3. Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ4. Đối tượng không được bảo hộ với danh […]

  Điều kiện bảo hộ giống cây trồng theo pháp luật Việt Nam

  Điều kiện bảo hộ giống cây trồng theo pháp luật Việt Nam

  Contents1. Khái niệm mạch tích hợp bán dẫn2. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp với thiết kế bố trí3. Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ4. Đối tượng không được bảo hộ với danh […]

  Phân biệt tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với kiểu dáng công nghiệp

  Phân biệt tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Khái niệm mạch tích hợp bán dẫn2. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp với thiết kế bố trí3. Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ4. Đối tượng không được bảo hộ với danh […]

  3 Rủi ro dẫn đến bị từ chối bảo hộ khi thiết kế nhãn hiệu, logo

  3 Rủi ro dẫn đến bị từ chối bảo hộ khi thiết kế nhãn hiệu, logo

  Contents1. Khái niệm mạch tích hợp bán dẫn2. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp với thiết kế bố trí3. Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ4. Đối tượng không được bảo hộ với danh […]

  Facebook của chúng tôi