Thời gian đăng ký nhãn hiệu

Thời gian đăng ký theo quy định của luật là trong vòng 12 tháng. Nhưng chuyên viên tư vấn cho rằng thời gian đăng ký hiện nay kéo dài ít nhất hơn 1 năm. Vậy hiện nay thời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ là bao lâu? Nếu thời gian kéo dài hơn 1 năm liệu có cách nào giảm bớt được không?

Thời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định thời hạn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là khoảng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn nếu không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn. Thực tế hiện nay thời gian đăng ký nhãn hiệu có thể lên tới 2 năm do nhu cầu đăng ký nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân là rất lớn.

Việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu được tiến hành theo

Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu:

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét điều kiện về hình thức, mẫu nhãn hiệu, chủ sở hữu, quyền nộp đơn, phân nhóm hàng hoá/dịch vụ… để thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu. Nếu đơn đăng ký đáp ứng các điều kiện, Cục sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ. Thời hạn thẩm định hình thức của đơn là 1 tháng kể từ ngày nhận đơn. Ngày nộp đơn đăng ký đó sẽ được coi là ngày ưu tiên đối với chủ đơn.

Công bố đơn:

Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ tiến hành công bố đơn. Công bố được thực hiện trên Công báo Sở hữu công nghiệp của Cục.

Thẩm định nội dung:

Nội dung đơn được thẩm định trong thời hạn không quá 9 tháng kể từ ngày công bố đơn. Trên thực tế có thể mất đến 1 năm do Cục Sở hữu trí tuệ hiện bị quá tải việc xử lý đơn. Cục xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ. Đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng điều kiện thì Cục ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu đã đăng ký.

Cấp Giấy chứng nhận đơn đăng ký nhãn hiệu:

Sau khi có Thông báo quyết định cấp văn bằng, chủ đơn nộp lệ phí cấp văn bằng và lấy Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Giấy chứng nhận được cấp sau 2 đến 3 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

Về giảm thời gian xử lý đơn

Hiện nay việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục kéo dài đến 2 năm. Hiện không có phương án nào khả thi để bạn có thể rút gọn thời gian xử lý đơn còn dưới 1 năm. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng dịch vụ do các công ty luật cung cấp để rút ngắn thời gian đăng ký.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  ContentsThời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệuViệc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu được tiến hành theoThẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu:Công bố đơn:Thẩm định nội dung:Cấp Giấy chứng nhận đơn đăng ký nhãn […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  ContentsThời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệuViệc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu được tiến hành theoThẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu:Công bố đơn:Thẩm định nội dung:Cấp Giấy chứng nhận đơn đăng ký nhãn […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  ContentsThời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệuViệc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu được tiến hành theoThẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu:Công bố đơn:Thẩm định nội dung:Cấp Giấy chứng nhận đơn đăng ký nhãn […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm nước hoa

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm nước hoa

  ContentsThời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệuViệc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu được tiến hành theoThẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu:Công bố đơn:Thẩm định nội dung:Cấp Giấy chứng nhận đơn đăng ký nhãn […]

  Đăng ký thương hiệu cho sản phẩm bánh ngọt

  Đăng ký thương hiệu cho sản phẩm bánh ngọt

  ContentsThời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệuViệc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu được tiến hành theoThẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu:Công bố đơn:Thẩm định nội dung:Cấp Giấy chứng nhận đơn đăng ký nhãn […]

  Facebook của chúng tôi