Thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa và dịch vụ của các chủ thể khác nhau trong hoạt động kinh doanh. Trên thực tế, có nhiều chủ sở hữu đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và được cấp văn bằng nhưng không tiếp tục sử dụng vì nhiều lý do khác nhau. Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có chỉ định vào Việt Nam thì tình trạng này càng phổ biến. Do đó, điều này gây khó khăn cho các chủ thể muốn đăng ký nhãn hiệu tương tự để phát triển tại Việt Nam. اربح مال من الانترنت Bài viết này nhằm cung cấp thông tin liệu có cách thức nào để các chủ thể khác có thể đăng ký và sử dụng nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký nhưng không sử dụng.

Căn cứ chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định các chủ thể khác có thể chấm dứt hiệu lực đăng ký của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu căn cứ Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ 2005. Bên thứ ba có thể đề nghị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nếu có căn cứ và chứng minh được nhãn hiệu đó không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tiếp trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng mà không có lí do chính đáng. Trong trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày có yêu cầu thì không bị chấm dứt hiệu lực.

Vậy để đăng ký sử dụng nhãn hiệu mà đã được bảo hộ bởi Cục Sở hữu trí tuệ nhưng không hoạt động trên thực tế thì các bên phải thực hiện một số thủ tục nhất định. 1xbet casino Các bên phải thu thập những tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc nhãn hiệu không được sử dụng từ 5 năm trở lên, sau đó thực hiện thủ tục đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. القمار

Thủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chứng minh việc không sử dụng nhãn hiệu 5 năm liên tục

Trước khi thực hiện yêu cầu, bên có nhu cầu phải thực hiện kiểm tra và xác minh tình hình sử dụng nhãn hiệu trên thực tế tại Việt Nam để chứng minh được nhãn hiệu đã không được sử dụng trong vòng 5 năm liên tiếp.

Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan thực hiện thủ tục này là Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Việt Nam – Bộ Công thương

Thời gian điều tra

Thời gian thực hiện việc điều tra là từ 7 đến 10 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký nhãn hiệu

Để thực hiện thủ tục này, bên có nhu cầu đề nghị phải chuẩn bị những tài liệu sau:

 • Tờ khai chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu quy định)
 • Những chứng cứ, tài liệu cần thiết để chứng minh
 • Giấy ủy quyền (Nếu thực hiện thông qua đại diện)
 • Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận nhãn hiệu
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí

Cơ quan tiếp nhận

Cơ quan tiếp nhận bộ hồ sơ trên là Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ tại 386 Thanh Xuân – Hà Nội, hoặc chi nhánh của Cục tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  ContentsCăn cứ chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuThủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuChứng minh việc không sử dụng nhãn hiệu 5 năm liên tụcCơ quan có […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  ContentsCăn cứ chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuThủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuChứng minh việc không sử dụng nhãn hiệu 5 năm liên tụcCơ quan có […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  ContentsCăn cứ chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuThủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuChứng minh việc không sử dụng nhãn hiệu 5 năm liên tụcCơ quan có […]

  Các lưu ý khi làm hợp đồng li xăng nhãn hiệu

  Các lưu ý khi làm hợp đồng li xăng nhãn hiệu

  ContentsCăn cứ chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuThủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuChứng minh việc không sử dụng nhãn hiệu 5 năm liên tụcCơ quan có […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mới nhất 2023

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mới nhất 2023

  ContentsCăn cứ chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuThủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuChứng minh việc không sử dụng nhãn hiệu 5 năm liên tụcCơ quan có […]

  Facebook của chúng tôi