Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Khi thực hiện nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu kể cả tại nước sở tại và nước ngoài, thì một đơn đăng ký bảo hộ sẽ đều phải trải qua các quy trình nhất định theo pháp luật về Sở hữu trí tuệ tại nước sở tại và các quốc gia khác nơi cần đăng ký. Thông thường một đơn sẽ phải trải qua một quy trình thẩm định đơn từ các Cơ quan quản lý Sở hữu trí tuệ cùng từng quốc gia . Quy trình thẩm định đơn tại Việt Nam bao gồm:

Bước đầu tiên: thẩm định hình thức

Quy định pháp luật của các nước sở tại, trong một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày nộp đơn, đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ được kiểm tra, thẩm định hình thức về mặt hình thức của đơn đăng ký và sự hợp lệ của các tài liệu kèm theo. Thông tin được xem xét về mặt hình thức bao gồm : 

 • Kiểm tra đầy đủ số lượng các tài liệu bắt buộc phải có trong đơn đăng ký nhãn hiệu; bao gồm : tờ khai, mẫu nhãn hiệu, hóa đơn/ lệ phí, giấy ủy quyền, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/ nhãn hiệu chứng nhận, tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và các tài liệu khác ( nếu có ).
 • Kiểm tra hình thức các tài liệu.
 • Kiểm tra nội dung các tài liệu. اون لاين روليت
 • Thẩm định sau đó kết luận đơn đăng ký bảo hộ có hợp lệ hay không. Từ đó nếu đơn hợp lệ thì xác định ngày ưu tiên ( nếu có ); trong trường hợp nếu không hợp lệ ra thông báo từ chối chấp nhận và thông báo rõ lý do đơn bị từ chối. Tiếp đến, thông báo cho người đăng ký để sửa đổi bổ xung ( nếu cần ) , người đăng ký có thể khiếu nại.
 • Xử lý tài liêu bổ sung, sửa chữa thông tin thiếu sót ( nếu có ).

Bước thứ hai: thẩm định về nội dung

Mục đích thẩm định về nội dung là để đưa ra kết luận về việc dấu hiệu yêu cầu  hiệu đáp ứng hay không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ quy định theo pháp luật về Sở hữu trí tuệ. Thời gian thẩm định nội dung quốc tế là 09 tháng kể từ ngày công bố nộp đơn hợp lệ. Thẩm định nội dung gồm các bước sau đây :

 • Đánh giá khả năng bảo hộ của dấu hiệu trong nhãn hiệu.
 • Tra cứu tài liệu từ nguồn thông tin.
 • Đối với các tài liệu đối chứng tìm được, đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu
 • Tổng kết đưa ra kết luận về khả năng bảo hộ của dấu hiệu, xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký.

Bước thứ ba:

Xử lý ý kiến của người thứ ba do thẩm định viên nội dung đơn thực hiện. Khi ý kiến của người thứ ba bằng văn bản một cách hợp lệ, nếu phù hợp với quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ, thẩm định viên sẽ chuẩn bị công văn thông báo ý kiến giải đáp cho người nộp và thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra Thông báo để người thứ ba có ý kiến trả lời bằng văn bản. Thẩm định viên sẽ tiếp tục thẩm định nội dung và trả lời với người thứ ba ( nếu có ). Sau đó, đơn sẽ được thẩm định trên cơ sở hiện có.

Trong quá trình xử lý đơn, người nộp đơn có thể yêu cầu thực hiện thủ tục và xử lý tách đơn, rút đơn, sửa đổi đơn. Cục sẽ ra quyết định công nhận hoặc k công nhận trên cơ sở hợp lệ. Trong mọi trường hợp, đơn tách phải được công bố.  

Cuối cùng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét tất cả các điều kiện đăng ký nhãn hiệu của chủ sở hữu, từ đó đánh giá khả năng và ra quyết định cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ. Tiếp đến sẽ thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và nộp lệ phí cấp bằng.

Bước thứ tư :

Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bảo hộ cho chủ sở hữu nhãn hiệu.

Cũng tương tự với quy trình tại Việt Nam, thì quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế bao gồm cách được tiến hành như sau: 

Trường hợp đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại quốc gia đó

Người nộp đơn có thể nộp trực tiếp hoặc cũng có thể nộp đơn trực tuyến tại quốc gia đó (nếu quốc gia đó có hình thức này ). Người nộp đơn cần chuẩn bị giấy tờ, tài liệu liên quan theo quy định của quốc gia cần nộp đơn. Sau quá trình thẩm định theo quy định pháp luật nước đó, họ sẽ ra quyết định cấp hoặc từ chối văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đến chủ sở hữu. الربح الحقيقي

Trường hợp đăng ký nhãn hiệu thông qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ  thống Madrid

Việt Nam là một trong những thành viên thuộc hệ thống Madrid, chủ đơn có thể đăng ký tại một hay tất cả các nước thông qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Hệ thống Madrid. Chủ đơn nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu ( chỉ rõ quốc gia mà chủ đơn muốn nộp ) cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam có trách nhiệm thẩm định và chuyển đơn đăng ký cho Văn phòng quốc tế Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ( WIPO ) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ đơn hợp lệ theo quy định .

Tổ chức WIPO sẽ tiến hành thẩm định đơn. قوانين الروليت Nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo quy định pháp luật, đơn sẽ chính thức được dịch ra các ngôn ngữ khác và được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp của WIPO và được gửi đến các quốc gia chủ đơn đăng ký.

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  ContentsBước đầu tiên: thẩm định hình thứcBước thứ hai: thẩm định về nội dungBước thứ ba:Bước thứ tư :Trường hợp đăng ký nhãn hiệu thông qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ  thống Madrid Để tham […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  ContentsBước đầu tiên: thẩm định hình thứcBước thứ hai: thẩm định về nội dungBước thứ ba:Bước thứ tư :Trường hợp đăng ký nhãn hiệu thông qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ  thống Madrid Được biết […]

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  ContentsBước đầu tiên: thẩm định hình thứcBước thứ hai: thẩm định về nội dungBước thứ ba:Bước thứ tư :Trường hợp đăng ký nhãn hiệu thông qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ  thống Madrid Ngày nay, […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  ContentsBước đầu tiên: thẩm định hình thứcBước thứ hai: thẩm định về nội dungBước thứ ba:Bước thứ tư :Trường hợp đăng ký nhãn hiệu thông qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ  thống Madrid Đơn đăng […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  ContentsBước đầu tiên: thẩm định hình thứcBước thứ hai: thẩm định về nội dungBước thứ ba:Bước thứ tư :Trường hợp đăng ký nhãn hiệu thông qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ  thống Madrid Nhật Bản […]

  Facebook của chúng tôi