Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu

1. Cơ sở pháp lý

2. Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là việc người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới. Đơn mới nộp theo thủ tục này gọi là đơn tách.

Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

Đơn tách được thẩm định hình thức và được công bố theo quy định sau khi có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

3. Có thể tách đơn khi nào?

Trong quá trình xử lý đơn (cả giai đoạn thẩm định hình thức và thẩn định nội dung), người nộp đơn có thể yêu cầu thực hiện thủ tục tách đơn.

4. Phí, lệ phí

 • Lệ phí nộp đơn/01 đơn tách (tương đương trường hợp đơn nộp lần đầu).
 • Lệ phí công bố đơn/01 đơn tách (tương đương trường hợp đơn nộp lần đầu).
 • Phí cấp văn bằng như trường hợp đơn thông thường nếu đơn tách được cấp văn bằng bảo hộ.
 • Không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

5. Lưu ý

Trong mọi trường hợp, đơn tách phải được công bố.

Đơn tách tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

Đơn ban đầu tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất tính đến thời điểm tách đơn.

Trường hợp:

 • đơn ban đầu đã có thông báo dự định từ chối bảo hộ; và
 • đơn tách chỉ gồm các phần mẫu nhãn hiệu không thuộc dự kiến từ chối bảo hộ và chỉ gồm các sản phẩm/dịch vụ không thuộc dự kiến từ chối bảo hộ.

Thẩm định viên nội dung chuẩn bị Thông báo cấp văn bằng bảo hộ cho đơn tách ngay sau thời điểm đơn tách được chấp nhận hợp lệ.

Trường hợp:

 • đơn ban đầu đã có thông báo dự định từ chối bảo hộ; và
 • đơn tách gồm các phần mẫu nhãn thuộc trường hợp dự kiến từ chối bảo hộ và gồm các sản phẩm/ dịch vụ thuộc dự kiến từ chối bảo hộ.

Thẩm định viên nội dung bảo lưu nội dung kết luận liên quan đến phần bị dự định từ chối tương ứng và bảo lưu các thời hiệu xử lý của đơn gốc. Không chuẩn bị Thông báo kết quả thẩm định nội dung mới cho đơn tách.

Đơn ban đầu và đơn tách cần được xử lý bởi cùng một phòng Nhãn hiệu.

Đơn ban đầu và đơn tách cần được xử lý bởi cùng một thẩm định viên nội dung trong trường hợp tách đơn sau thời điểm có Thông báo dự định từ chối bảo hộ.

Cần có ý kiến của phòng Nhãn hiệu liên quan trước khi phòng Đăng ký tiếp nhận đơn tách theo phần của mẫu nhãn hiệu.

 

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon như thế nào trong năm 2023?

  Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon như thế nào trong năm 2023?

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?3. Có thể tách đơn khi nào?4. Phí, lệ phí5. Lưu ý Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon là cách hiệu quả nhất ngăn chặn hành vi giả […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?3. Có thể tách đơn khi nào?4. Phí, lệ phí5. Lưu ý Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là một trong những hoạt động quan trọng nhất để khẳng […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?3. Có thể tách đơn khi nào?4. Phí, lệ phí5. Lưu ý Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo là dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tương đối […]

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?3. Có thể tách đơn khi nào?4. Phí, lệ phí5. Lưu ý Tính ra, Việt Nam là một quốc gia yên bình trên thế giới. Trong bài viết […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?3. Có thể tách đơn khi nào?4. Phí, lệ phí5. Lưu ý Sau đây, ASLAW xin giới thiệu toàn bộ quy trình đăng ký nhãn hiệu cho nông […]

  Facebook của chúng tôi