Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Posted by A&S on 28-7-2020

1. Cơ sở pháp lý

2. Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là việc người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới. Đơn mới nộp theo thủ tục này gọi là đơn tách.

Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

Đơn tách được thẩm định hình thức và được công bố theo quy định sau khi có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

3. Có thể tách đơn khi nào?

Trong quá trình xử lý đơn (cả giai đoạn thẩm định hình thức và thẩn định nội dung), người nộp đơn có thể yêu cầu thực hiện thủ tục tách đơn.

4. Phí, lệ phí

 • Lệ phí nộp đơn/01 đơn tách (tương đương trường hợp đơn nộp lần đầu).
 • Lệ phí công bố đơn/01 đơn tách (tương đương trường hợp đơn nộp lần đầu).
 • Phí cấp văn bằng như trường hợp đơn thông thường nếu đơn tách được cấp văn bằng bảo hộ.
 • Không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

5. Lưu ý

Trong mọi trường hợp, đơn tách phải được công bố.

Đơn tách tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

Đơn ban đầu tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất tính đến thời điểm tách đơn.

Trường hợp:

 • đơn ban đầu đã có thông báo dự định từ chối bảo hộ; và
 • đơn tách chỉ gồm các phần mẫu nhãn hiệu không thuộc dự kiến từ chối bảo hộ và chỉ gồm các sản phẩm/dịch vụ không thuộc dự kiến từ chối bảo hộ.

Thẩm định viên nội dung chuẩn bị Thông báo cấp văn bằng bảo hộ cho đơn tách ngay sau thời điểm đơn tách được chấp nhận hợp lệ.

Trường hợp:

 • đơn ban đầu đã có thông báo dự định từ chối bảo hộ; và
 • đơn tách gồm các phần mẫu nhãn thuộc trường hợp dự kiến từ chối bảo hộ và gồm các sản phẩm/ dịch vụ thuộc dự kiến từ chối bảo hộ.

Thẩm định viên nội dung bảo lưu nội dung kết luận liên quan đến phần bị dự định từ chối tương ứng và bảo lưu các thời hiệu xử lý của đơn gốc. Không chuẩn bị Thông báo kết quả thẩm định nội dung mới cho đơn tách.

Đơn ban đầu và đơn tách cần được xử lý bởi cùng một phòng Nhãn hiệu.

Đơn ban đầu và đơn tách cần được xử lý bởi cùng một thẩm định viên nội dung trong trường hợp tách đơn sau thời điểm có Thông báo dự định từ chối bảo hộ.

Cần có ý kiến của phòng Nhãn hiệu liên quan trước khi phòng Đăng ký tiếp nhận đơn tách theo phần của mẫu nhãn hiệu.

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. 1. Nhãn hiệu nổi tiếng là gì? Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng […]

Tư vấn chuyển nhượng nhãn hiệu mới nhất

Chuyển nhượng nhãn hiệu là một hình thức hữu hiệu khi chủ sở hữu nhãn hiệu có nhu cầu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho chủ thể khác. Bài viết dưới đây là tư vấn mới […]

Cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trong quá trình lưu giữ và sử dụng, Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thể bị hỏng hoặc bị mất. Lúc này chủ sở hữu có thể tiến hành yêu cầu cơ quan có thẩm quyền […]

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Tên miền quốc gia Việt Nam .vn được đăng ký và cấp theo nguyên tắc […]

Nguồn thông tin tối thiểu sử dụng trong quá trình thẩm định đơn

Nguồn thông tin có thể cung cấp các tư liệu để làm căn cứ và lý do từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho một đơn đăng ký nhãn hiệu tương đối đa dạng.Thẩm định viên sẽ đánh giá […]

Facebook của chúng tôi