What is trademark in Philippines

Posted by A&S on 1-7-2020

What is trademark in Philippines

If you’re a business, distinguishing your goods or services from others gives you a competitive edge. Learn more about trademarks, how to apply for protection, and how to manage them. The following together learn about trademark in the Philippines.

  1. According to Philipinnes Law (IPOPHL):

A trademark is a word, a group of words, sign, symbol, logo or a combination thereof that identifies and differentiates the source of the goods or services of one entity from those of others.

A trademark protects a business’ brand identity in the marketplace.

Registration of it gives the owner the exclusive rights to prevent others from using or exploiting the mark in any way.

Aside from being a source-identifier, differentiator, quality indicator, and an advertising device, a protective mark may also bring another stream of income to the owner through licensing or franchising.

  1. Who has the right to file a trademark application in the Philippines

Any individual or legal entity that produces or trades lawful goods, people engaging in legal business, or service providers in commerce, having actual use of trademarks or services in production, business or service provision to customers are entitled to register trademarks or service marks in the Philippines.

  1. Where to apply for trademark registration to the Philippines?

To register a trademark in the Philippines, applicants must submit required documents at the Trademark Office Division of the Philippines Intellectual Property Office. The Trademark Office is responsible for searching, examining and processing trademark applications.

  1. Term of protection

A trademark can be protected in perpetuity if regularly monitored and properly maintained

The period of protection is ten(10) years from the date of issuance and is renewable for a period of ten (10) years at a time.

 

 

 

 

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc

Không chỉ Việt Nam mà hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới đều có mong muốn đưa hàng hóa vào Trung Quốc và xây dựng thương hiệu tại thị trường tỷ dân này. Vì vậy, đăng ký nhãn hiệu […]

5 lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc

Việt Nam và Trung Quốc  có chung đường biên giới rất dài. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Trung Quốc và ngược lại. Tuy nhiên, vấn đề xâm phạm nhãn hiệu […]

5 lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

Bất cứ thủ tục hành chính nào cũng đều có một quy trình cụ thể. Nắm rõ được quy trình ấy thì khi thực hiện bạn mới có thể đạt được hiệu quả mà mình mong muốn. Đăng ký nhãn […]

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc là một việc làm hết sức quan trọng. Trung Quốc là một thị trường lớn trên thế giới hiện nay. Với dân số đông và diện tích rộng lớn, Trung Quốc vươn lên […]

Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

Các tài liệu cần thiết được quy định tại Luật nhãn hiệu 1999 của Ấn Độ (Đã được sửa đổi) 1. Tài liệu bắt buộc khi đăng ký nhãn hiệu tại ấn độ: Tờ khai nhãn hiệu đăng ký nhãn […]

Facebook của chúng tôi