Xử lý ý kiến của người thứ ba trước khi cấp văn bằng bảo hộ

1. Cơ sở pháp lý

Điều 112, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009)

Điểm 6, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Sửa đổi năm 2010, 2011, 2013, 2018)

2. Ý kiến của người thứ ba là gì?

Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền ý kiến với Cục sở hữu trí tuệ về việc:

 • Cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.
 • Quyền đăng ký, quyền ưu tiên, điều kiện bảo hộ và
 • Những vấn đề khác liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh. موقع العرب

Văn bản nêu ý kiến của người thứ ba được coi là một nguồn thông tin cho quá trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

3. Thời hiệu ý kiến của người thứ ba

Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

4. Quy trình xử lý

Trong trường hợp xét thấy ý kiến của người thứ ba là có cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ:

 • thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn và
 • ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời bằng văn bản.

Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn, nếu xét thấy cần thiết, Cục Sở hữu trí tuệ:

 • thông báo ý kiến phản hồi cho người thứ ba và
 • ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người thứ ba trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó.

Sau thời hạn nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ xử lý ý kiến của người nộp đơn và người thứ ba trên cơ sở chứng cứ, lập luận do các bên cung cấp và tài liệu có trong đơn. تعلم لعب البوكر Người thứ ba cũng được thông báo về kết quả thẩm định đơn tương ứng. تعليم القمار

Trong trường hợp xét thấy ý kiến của người thứ ba là không có cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ không phải thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn, nhưng phải thông báo cho người thứ ba về việc từ chối xem xét ý kiến, có nêu rõ lý do.

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Ý kiến của người thứ ba là gì?3. Thời hiệu ý kiến của người thứ ba4. Quy trình xử lý Để tham gia Amazon Brand Registry, thương hiệu của bạn cần phải sở hữu một […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Ý kiến của người thứ ba là gì?3. Thời hiệu ý kiến của người thứ ba4. Quy trình xử lý Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là một trong những hoạt động quan trọng nhất để […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Ý kiến của người thứ ba là gì?3. Thời hiệu ý kiến của người thứ ba4. Quy trình xử lý Sau đây, ASLAW xin giới thiệu toàn bộ quy trình đăng ký nhãn hiệu cho […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm nước hoa

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm nước hoa

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Ý kiến của người thứ ba là gì?3. Thời hiệu ý kiến của người thứ ba4. Quy trình xử lý Nước hoa ngày nay đã trở thành một sản phẩm không thể thiếu trong túi […]

  Đăng ký thương hiệu cho sản phẩm bánh ngọt

  Đăng ký thương hiệu cho sản phẩm bánh ngọt

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Ý kiến của người thứ ba là gì?3. Thời hiệu ý kiến của người thứ ba4. Quy trình xử lý Sau đây, ASLAW xin giới thiệu toàn bộ quy trình đăng ký nhãn hiệu cho […]

  Facebook của chúng tôi