Xử lý ý kiến của người thứ ba trước khi cấp văn bằng bảo hộ

Posted by A&S on 27-7-2020

1. Cơ sở pháp lý

Điều 112, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009)

Điểm 6, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Sửa đổi năm 2010, 2011, 2013, 2018)

2. Ý kiến của người thứ ba là gì?

Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền ý kiến với Cục sở hữu trí tuệ về việc:

  • Cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.
  • Quyền đăng ký, quyền ưu tiên, điều kiện bảo hộ và
  • Những vấn đề khác liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh.

Văn bản nêu ý kiến của người thứ ba được coi là một nguồn thông tin cho quá trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

3. Thời hiệu ý kiến của người thứ ba

Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

4. Quy trình xử lý

Trong trường hợp xét thấy ý kiến của người thứ ba là có cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ:

  • thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn và
  • ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời bằng văn bản.

Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn, nếu xét thấy cần thiết, Cục Sở hữu trí tuệ:

  • thông báo ý kiến phản hồi cho người thứ ba và
  • ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người thứ ba trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó.

Sau thời hạn nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ xử lý ý kiến của người nộp đơn và người thứ ba trên cơ sở chứng cứ, lập luận do các bên cung cấp và tài liệu có trong đơn. Người thứ ba cũng được thông báo về kết quả thẩm định đơn tương ứng.

Trong trường hợp xét thấy ý kiến của người thứ ba là không có cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ không phải thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn, nhưng phải thông báo cho người thứ ba về việc từ chối xem xét ý kiến, có nêu rõ lý do.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhãn hiệu “Zombie”

Contents1. Cơ sở pháp lý2. Ý kiến của người thứ ba là gì?3. Thời hiệu ý kiến của người thứ ba4. Quy trình xử lý Vào năm 1974, khái niệm “nhãn hiệu ma” được sử dụng để chỉ các nhãn […]

Các loại nhãn hiệu thường gặp trong cuộc sống

Contents1. Cơ sở pháp lý2. Ý kiến của người thứ ba là gì?3. Thời hiệu ý kiến của người thứ ba4. Quy trình xử lý Nhãn hiệu là một trong những đối tượng quyền sở hữu công nghiệp có tính […]

Hướng dẫn thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu 2021

Contents1. Cơ sở pháp lý2. Ý kiến của người thứ ba là gì?3. Thời hiệu ý kiến của người thứ ba4. Quy trình xử lý Với nền kinh tế phát triển, kéo theo nhu cầu đăng ký nhãn hiệu càng […]

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ mới nhất 2021

Contents1. Cơ sở pháp lý2. Ý kiến của người thứ ba là gì?3. Thời hiệu ý kiến của người thứ ba4. Quy trình xử lý Nhãn hiệu hay thương hiệu đã không còn xa lạ với nhiều người, nhưng việc […]

Cách phân nhóm khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Contents1. Cơ sở pháp lý2. Ý kiến của người thứ ba là gì?3. Thời hiệu ý kiến của người thứ ba4. Quy trình xử lý Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu trí tuệ, việc quan […]

Facebook của chúng tôi