Đăng ký bản quyền game

Posted by admin on 28-12-2017

Đăng ký bản quyền game, đăng ký bản quyền phần mềm hay đăng ký bản quyền chương trình máy tính…đều tuân thủ theo luật “chứng nhận đăng ký”. Theo đó, việc đăng ký bản quyền game là không bắt buộc để chủ sở hữu có được các quyền tác giả của mình.

Đăng ký bản quyền game, bản quyền chương trình máy tính, phần mềm hay bài hát, bài thơ…để làm gì? Đăng ký có tác dụng gì và không đăng ký bảo hộ thì sao?

Việc độc quyền tác phẩm không phụ thuộc vào việc có đăng ký bản quyền tác giả hay không. Hay hói cách khác việc đăng ký bản quyền là không bắt buộc, việc đăng ký bản quyền tác giả có tác dụng giúp cho chủ sở hữu không phải chứng minh quyền tác giả khi xảy ra tranh chấp.

Đăng ký bản quyền tác giả cho game cần những tài liệu gì

– Thông tin người nộp đơn (Chủ sở hữu)

– Thông tin của Tác giả

– Bản mô tả game

– 02 đĩa chương trình game

– Bản sao chứng minh thư nhân dân của tác giả

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu

Đăng ký bản quyền tác giả game trong bao lâu?

Việc đăng ký bản quyền tác giả cho game được tiến hành trong thời hạn 10-15 ngày. Theo đó, kết thúc thời gian trên nếu không có ý kiến phản đối nào cũng như hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật thì Cục Bản Quyền Tác Giả sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho người nộp đơn.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Đăng ký bản quyền phần mềm

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn về thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm, hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm, hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm và thời hạn đăng ký bản quyền phần mềm. Để đươc […]

Đăng ký bảo hộ bản quyền

Đăng ký bảo hộ bản quyền – hay đăng ký bản quyền tác giả là thủ tục giúp người sáng tạo ra tác phẩm có thể bảo hộ độc quyền cho các tài sản mà mình đã sáng tạo ra. […]

Các hành vi vi phạm quyền tác giả

Các hành vi vi phạm quyền tác giả được quy định tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Theo đó nếu chủ thể có một trong số các hành vi này thì Chủ sở hữu quyền tác giả có thể yêu cầu xử […]

Có phải tác giả luôn là chủ sở hữu của tác phẩm

Tác giả chưa hẳn đã chắc chắn là chủ sở hữu của tác phẩm. Nhiều trường hợp Tác giả là người làm công, làm theo nhiệm vụ của một tổ chức (có thể là một công ty) Tác giả hưởng […]

Hiểu thế nào về quyền tác giả

Quyền tác giả hay tác quyền (tiếng Anh: copyright) là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa […]

Facebook của chúng tôi