Điều kiện bảo hộ quyền tác giả

Posted by admin on 27-11-2017

Một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả phải đảm bảo tính nguyên gốc và có hình thức thể hiện. Ý nghĩa chính xác về tính nguyên gốc là khác nhau trong pháp luật về quyền tác giả của mỗi nước, nhưng nhìn chung tính nguyên gốc được hiểu là tác phẩm được sáng tạo ra một cách độc lập và không sao chép từ bất kỳ một tác phẩm nào khác. Việc bảo hộ quyền tác giả chỉ được áp dụng đối với những đóng góp mang tính nguyên gốc cho tác phẩm và không được áp dụng đối với bất kỳ yếu tố nào vay mượn từ tác phẩm khác.

Ví dụ, rất nhiều các tác phẩm âm nhạc trong và ngoài nước bị “ăn cắp”, những bức tranh nổi tiếng của danh họa Picasso luôn là đối tượng của những kẻ chuyên sao chép và làm giả tranh, tuy nhiên những bức tranh “giả” đó sẽ không được bảo hộ, bởi nó không tuân thủ tính nguyên gốc và không thể hiện sự sáng tạo một cách độc lập. Nhưng cùng một ý tưởng vể tình yêu mỗi người lại thể hiện dưới một hình thức khác nhau như bài thơ Đợi anh về của Konstantin Simonov, bài hát Ca dao em và tôi của nhạc sĩ An Thuyên thì những tác phẩm này được bảo hộ như nhau. Nói cách khác, một tác phẩm muốn được bảo hộ phải do chính lao động trí óc của tác giả tạo ra.

Quyền tác giả bảo hộ hình thức của ý tưởng sáng tạo nhưng nếu hình thức thể hiện một ý tưởng trùng với nội dung ý tưởng đó, thì hình thức cũng không được bảo hộ. Ví dụ như câu nói đơn giản “ anh yêu em”, “tôi ăn cơm” không được bảo hộ quyền tác giả. Quyền tác giả chỉ tập trung bảo hộ hình thức tác phẩm, không bảo hộ nội dung tác phẩm. Vì thế quyền tác giả phát sinh khi tác phẩm được thể hiện dưới một hình thức nhất định. Thậm chí, tác phẩm được hưởng sự bảo hộ quyền tác giả mà bất chấp các yếu tố chất lượng hay giá trị của tác phẩm (một bức tranh của đứa trẻ ba tuổi cũng là một tác phẩm  được bảo hộ quyền tác giả đầy  đủ), và cũng không cần đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn về  văn học hay nghệ thuật nào (quyền tác giả cũng được áp dụng đối với các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn hay hình vẽ kỹ thuật đơn thuần). Tác phẩm được bảo hộ được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau ví dụ như viết, nói, thể hiện bằng cử chỉ, hành động( các tác phẩm sân khấu), các tác phẩm tạo hình ( tranh, điêu khắc,..). Để một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả thì bắt buộc nó phải được ghi nhận dưới một trong các hình thức đó.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Đăng ký bản quyền phần mềm

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn về thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm, hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm, hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm và thời hạn đăng ký bản quyền phần mềm. Để đươc […]

Đăng ký bản quyền game

Đăng ký bản quyền game, đăng ký bản quyền phần mềm hay đăng ký bản quyền chương trình máy tính…đều tuân thủ theo luật “chứng nhận đăng ký”. Theo đó, việc đăng ký bản quyền game là không bắt buộc […]

Đăng ký bảo hộ bản quyền

Đăng ký bảo hộ bản quyền – hay đăng ký bản quyền tác giả là thủ tục giúp người sáng tạo ra tác phẩm có thể bảo hộ độc quyền cho các tài sản mà mình đã sáng tạo ra. […]

Các hành vi vi phạm quyền tác giả

Các hành vi vi phạm quyền tác giả được quy định tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Theo đó nếu chủ thể có một trong số các hành vi này thì Chủ sở hữu quyền tác giả có thể yêu cầu xử […]

Có phải tác giả luôn là chủ sở hữu của tác phẩm

Tác giả chưa hẳn đã chắc chắn là chủ sở hữu của tác phẩm. Nhiều trường hợp Tác giả là người làm công, làm theo nhiệm vụ của một tổ chức (có thể là một công ty) Tác giả hưởng […]

Facebook của chúng tôi