5 lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

Posted by A&S on 10-6-2020

Bất cứ thủ tục hành chính nào cũng đều có một quy trình cụ thể. Nắm rõ được quy trình ấy thì khi thực hiện bạn mới có thể đạt được hiệu quả mà mình mong muốn. Đăng ký nhãn hiệu tại Philippines cũng không phải là một ngoại lệ. Bạn cần phải biết được những điểm cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu. Có như vậy mới tránh được những sai lầm không đáng có làm giảm khả năng được bảo hộ nhãn hiệu. Sau đây công ty A&S xin đưa ra một số lưu ý sau :

Để đăng ký nhãn hiệu tại Philippines cần chú ý

1.Các dấu hiệu nào không được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Philippines?

Các dấu hiệu không được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Philippines bao gồm:

 – Dấu hiệu có nội dung trái với đạo đức xã hội và trật tự công cộng, lừa dối hoặc gây phản cảm đối với xã hội;
–  Dấu hiệu có chứa đựng hoặc bất kỳ sự mô phỏng nào giống với hình quốc kỳ, huy hiệu hoặc phù hiệu của Philippines, hoặc của bất kỳ nước nào;
– Dấu hiệu mang tính chất mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu;
– Dấu hiệu chứa đựng tên, hình ảnh hoặc chữ ký của một cá nhân nào đó còn sống, trừ khi được phép của người đó, hoặc tên, hình ảnh hoặc chữ ký của Tổng thống Philippines đã qua đời nhưng trong thời gian vợ góa của tổng thống còn sống, trừ khi được người vợ góa đó đồng ý;
– Dấu hiệu trùng lặp hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của người khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn được dùng cho hàng hóa hoặc dịch vụ cùng loại hoặc có liên quan với nhau;
– Dấu hiệu trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới và Philippines;
– Dấu hiệu có khả năng lừa dối công chúng, đặc biệt là về bản chất, chất lượng, đặc tính hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ;
– Dấu hiệu hoặc chỉ dẫn đã trở thành tên gọi thông thường của hàng hóa hoặc dịch vụ theo ngôn ngữ thông dụng và được dùng trong thực tế thương mại;
– Dấu hiệu hoặc chỉ dẫn dùng trong thương mại chỉ chủng loại, chất lượng, số lượng, mục đích, giá trị, nguồn gốc địa lý, thời gian hoặc việc sản xuất các hàng hóa hoặc cung cấp các dịch vụ, hoặc các đặc tính khác của hàng hóa hoặc dịch vụ;
– Hình dáng bắt buộc phải có do các yếu tố kỹ thuật hoặc do bản chất của bản thân sản phẩm hoặc các yếu tố tác động đến giá trị bên trong của chúng;
– Chỉ có riêng màu sắc, trừ khi được định dạng theo mẫu nào đó;

2. Lệ phí

Philippines áp dụng hai mức lệ phí quốc gia khác nhau cho hai loại doanh nghiệp nhỏ và lớn. Doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có tài sản dưới 15 triệu pêsô, doanh nghiệp lớn là những doanh nghiệp tuyên bố tài sản bằng hoặc lớn hơn 15 triệu pêsô.

Phí nộp đơn tương ứng cho doanh nghiệp nhỏ là 830 pêsô/nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ và doanh nghiệp lớn là 1660 pêsô/nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tương tự, lệ phí cấp bằng tương ứng cho công ty nhỏ và công ty lớn là 140 pêsô và 280 pêsô.

3. Nếu muốn phản đối đơn nhãn hiệu tại Philippines ?

Bất kỳ bên thứ ba nào nếu có căn cứ cho rằng nhãn hiệu được đăng ký sẽ gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của mình có thể nộp đơn phản đối lên Cơ quan sở hữu trí tuệ Philippines trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố đơn nhãn hiệu trên công báo. Người phản đối phải nêu rõ lý do kèm theo các tài liệu chứng minh lý do phản đối của mình (ví dụ bản sao đăng ký nhãn hiệu đã được đăng ký tại các nước khác hoặc các bằng chứng khác bằng tiếng Anh).

4.Đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc đăng ký nhãn hiệu có thể được chuyển nhượng cho người khác .

Người nộp đơn hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu cho người khác. Việc chuyển nhượng phải được lập bằng văn bản và đăng ký tại Cơ quan đăng ký nhãn hiệu và nộp phí chuyển nhượng thì mới có hiệu lực pháp luật.

5.Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể cấp lixăng sử dụng nhãn hiệu của mình

 Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể cấp lixăng cho người khác sử dụng nhãn hiệu của mình đối với toàn bộ hoặc một phần hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó, kèm theo các yêu cầu về chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ mà người được cấp li-xăng phải tuân theo.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Những rủi ro khi không đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Contents1.Các dấu hiệu nào không được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Philippines? – Dấu hiệu có nội dung trái với đạo đức xã hội và trật tự công cộng, lừa dối hoặc gây phản cảm đối với xã hội;–  […]

Khi nào một nhãn hiệu bị xem là có khả năng gây nhầm lẫn ở Mỹ

Contents1.Các dấu hiệu nào không được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Philippines? – Dấu hiệu có nội dung trái với đạo đức xã hội và trật tự công cộng, lừa dối hoặc gây phản cảm đối với xã hội;–  […]

Một số căn cứ từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ

Contents1.Các dấu hiệu nào không được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Philippines? – Dấu hiệu có nội dung trái với đạo đức xã hội và trật tự công cộng, lừa dối hoặc gây phản cảm đối với xã hội;–  […]

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

Contents1.Các dấu hiệu nào không được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Philippines? – Dấu hiệu có nội dung trái với đạo đức xã hội và trật tự công cộng, lừa dối hoặc gây phản cảm đối với xã hội;–  […]

Có cần đăng ký quốc tế cho nhãn hiệu không?

Contents1.Các dấu hiệu nào không được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Philippines? – Dấu hiệu có nội dung trái với đạo đức xã hội và trật tự công cộng, lừa dối hoặc gây phản cảm đối với xã hội;–  […]

Facebook của chúng tôi